Lärarförbundet
Bli medlem

Vellinge är Sveriges bästa skolkommun 2016

Från vänster: Jessica Öberg, ordförande Lärarförbundets Vellinge, Carina Wutzler, kommunstyrelsen ordförande Vellinge, Johanna Jaara Åstrand, ordförande Lärarförbundet, Ester Alavei, biträdande utbildningschef, Gustav Schyllert, ordförande utbildningsnämnden Vellinge.

Från vänster: Jessica Öberg, ordförande Lärarförbundets Vellinge, Carina Wutzler, kommunstyrelsen ordförande Vellinge, Johanna Jaara Åstrand, ordförande Lärarförbundet, Ester Alavei, biträdande utbildningschef, Gustav Schyllert, ordförande utbildningsnämnden Vellinge.

Sveriges bästa skolkommun 2016 är skånska Vellinge kommun. För tredje året i rad toppar Vellinge Lärarförbundets årliga rankning Bästa skolkommun. Rankningen är den största i sitt slag och baseras på 13 kriterier.

OBS! Efter att rankningen blev offentliggjord meddelade SCB att de levererat fel för ett kriterium, då visade det sig att Vadstena slutade trea, till skillnad mot vad som framgår i den här artikeln.

Här hittar du alltid den senaste, sökbara rankningen

Här hittar du rankningen 2016 i pdf-filer

För att sätta fokus på kommunernas viktiga roll som skolhuvudmän rankar Lärarförbundet alla skolkommuner och utser Bästa skolkommun.

- Jag vill framföra mina varmaste gratulationer till alla lärare, skolledare, elever och andra som arbetar med skolan i Vellinge. Det är uppenbart att ett gediget strategiskt arbete och fokus på skolutveckling ligger bakom förstaplaceringen, säger Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand.

Bra lärare viktigast

Rankningen – som i år firar 15 år - är den mest heltäckande jämförelsen mellan kommunernas utbildningsverksamhet och baseras på 13 kriterier, bland annat lärarlöner, lärartäthet, resurser till undervisningen och elevresultat. I år görs utnämningen i ljuset av en skriande lärarbrist och debatter om lärarnas löner.

- Bra och engagerade lärare är det viktigaste för att höja elevernas kunskaper, och då krävs det att kommunerna satsar på fler lärare och bättre löne- och arbetsvillkor. De kommuner som år efter år har elevernas och lärarnas bästa för ögonen, de ser också resultat i rankningen, säger Johanna Jaara Åstrand.


Goda förutsättningar för nyanlända

Många kommuner som tagit emot många nyanlända elever har fått göra stora förändringar i sin skolverksamhet det senaste året.

-Vi har sett exempel på fantastisk pedagogisk verksamhet och nytänkande i de uppkomna situationerna, men det finns mycket kvar att göra för att nyanlända elever ska få de bästa förutsättningarna att klara skolan. De kommuner som placerar sig högt i vår rankning har bevisligen en mycket väl fungerande skola, och min förhoppning är att så många elever som möjligt - inte minst nyanlända - ska få chansen att få ta del av utbildningen i dessa toppkommuner.

Skolan viktig för val av bostadsort

I en Novus-undersökning som Lärarförbundet låtit göra säger nära åtta av tio föräldrar med barn i skolåldern att de skulle vara beredda att byta kommun eller stadsdel för att deras barn ska få en bättre skola. Och även bland de som svarar nej på frågan vore många ändå beredda att flytta om resultaten i deras barns nuvarande skola skulle försämras.

-Det är uppenbart att skolan är en av de viktigaste faktorerna för var människor väljer att bosätta sig idag. Dessa siffror är en tydlig signal till landets alla kommunpolitiker: genom att satsa på skolan säkrar man både en god skolkvalitet och en positiv invånarutveckling.

  • Skapad 2016-10-03
Frågor & Svar