Lärarförbundet
Bli medlem

Varningar dras tillbaka efter Lärarförbundets arbete

Efter ett missförstånd mellan arbetsgivare och anställda i ett rektorsområde i Sandviken blev arbetstagarna varslade om varningar. Något som nu dragits tillbaka efter gediget fackligt arbete. Här berättar Lärarförbundet Sandviken om vad det var som hände.

I Sandviken kallade ett rektorsområde till planeringsdagar där en större mängd människor skulle ses samtidigt mitt i coronapandemin. Detta planerades utan riskbedömning eller samverkan. Alla lärare närvarade, men en del kom senare då de trodde att de skulle kunna delta digitalt. Men arbetsgivaren såg detta som otillåten frånvaro och ville ge arbetstagarna varningar, något som nu dragits tillbaka efter gediget fackligt arbete.

Anette Almström Kovacic är ordförande för Lärarförbundet Sandviken och huvudskyddsombud. Hon blev inkopplad i detta ärende för att reda ut vad som hänt och här ger hon sin redogörelse som huvudskyddsombud kring vad det var som hände.

– Ett större rektorsområde skulle ha en gemensam planeringsdag där alla medarbetare skulle blandas i tvärgrupper för presentation och gruppdiskussioner. Ingen samverkan skedde varken gällande innehåll eller upplägg. Inte heller någon riskbedömning gjordes då, även om AG menar att en informell riskbedömning gjordes av cheferna då de planerade och tog hänsyn till corona och risk för smittspridning. Tillgång till handsprit och handskar skulle finnas och lokalerna skulle möbleras för någon meters avstånd, berättar Anette Almström Kovacic.

På grund av ett missförstånd mellan arbetsgivaren och några utav lärarna så åkte de in till sin ordinarie arbetsplats istället för till samlingslokalerna i tron om att det skulle gå att delta digitalt. När missförståndet blev tydligt åkte lärarna in tillsamlingslokalen, om än något försenade.

– Då meddelar arbetsgivaren att de ser mycket allvarligt på agerandet och ser det som arbetsvägran. Arbetsgivaren startar en utredning och kommer fram till att de ska varsla om en varning till lärarna, säger Anette Almström Kovacic.

Lärarförbundet blir då inkopplat och stöttar de lärare som blivit varslade om varning.

– När arbetsgivaren betonar allvaret i arbetsvägran påtalar vi bristen på samverkan, riskbedömning, hänsyn till medarbetares oro och den olyckliga planeringen med tanke på smittspridningsrisken.

Under utredningen sitter Lärarförbundet med vid intervjuerna med lärarna, åker ut till arbetsplatserna, pratar med medlemmarna och utlovar sitt fulla stöd till lärarna.

– Samtliga vill att vi begär överläggning för att bestrida varslet vilket vi gör. Efter överläggningarna fick vi besked av arbetsgivaren att de drar tillbaka varslen för att istället ha ett klargörande samtal med medlemmarna och att vi partsgemensamt ska planera för och genomföra en utbildningsinsats på enheten med innehåll: bygga tillit, rättigheter och skyldigheter. Lärarförbundet är nöjda med att arbetsgivaren har dragit tillbaka de i vårt tycke helt orimliga varslen om varning. Att vi nu blickar framåt och jobbar tillsammans känns också positivt.

Hur har medlemmarna reagerat?

– De är mycket nöjda och glada för vårt stöd. De har förstått vidden av det fackliga arbetet och att det är bra att koppla in oss i ett tidigare skede nästa gång. De har även förstått att de har rätt till samverkan och kan begära att riskbedömningar görs. De har stärkts i sin gemenskap och har valt ett ytterligare ombud. Innan fanns det bara ett skyddsombud för Lärarförbundet på arbetsplatsen nu har vi även ett arbetsplatsombud. Vi kom, trots allt, en bra bit på väg i vårt fortsatta arbete både gällande denna specifika händelse men också i respekt för de olika rollerna: arbetsgivare, medarbetare, fack gällande rättigheter och skyldigheter.

Anette Almström Kovacic, ordförande Lärarförbundet Sandviken

  • Skapad 2020-10-22
  • Uppdaterad 2020-10-22
Frågor & Svar