Lärarförbundet
Bli medlem

​Värna om fritidshemmens pedagogiska uppdrag

Lund har beslutat att lärare i fritidshem ska ha läxhjälp med eleverna. Ett beslut som vi anser tar fokus från fritidshemmens pedagogiska uppdrag. Lärare i fritidshem behöver inte fler uppgifter, tvärtom, de behöver mer tid för att kunna utveckla en fritidshemsverksamhet med hög kvalitet.

I våras fick fritidshemmet ett eget kapitel i läroplanen som tydliggör det pedagogiska uppdraget och den kvalitet som fritidshemmen ska leva upp till, för varje barn. Men förutsättningarna är inte på plats. Bristen på lärare i fritidshem är stor och de få som ska ansvara för undervisningen på fritidshemmen har för lite tid till planering och utveckling. Arbetsbelastningen och sjuktalen för lärare i fritidshem är oroande höga.

"Inte ett ansvar som fritidsläraren ska ha"

Mot den här bakgrunden är det anmärkningsvärt att Lund nu har beslutat att lärare i fritidshem ska hålla i läxhjälpen med eleverna. De borde i stället fatta beslut som gör det möjligt att leva upp till de nya läroplanskraven för fritidshemmet. I det pedagogiska uppdraget för lärare i fritidshem ingår inte att vara läxhjälpare, och det finns inte heller någon möjlighet att de skulle kunna hinna med det på sin arbetstid. Arbetsbelastningen och sjuktalen för lärare i fritidshem är dessutom oroande höga.

- Självklart kan elever få göra sin läxa på fritids men det ska vara initierat av eleven själv och inte ett ansvar som fritidsläraren ska ha. Jag undrar om politikerna i Lund har läst läroplanstexten om vilket innehåll fritidshemmet ska ha, skriver Line Isaksson, ledamot i förbundsstyrelsen och fritidspedagog, i Fritidspedagogikbloggen.

Argumentera för rätten till pedagogisk utvecklingstid

Lärarförbundet driver att alla lärare i fritidshem och fritidspedagoger ska ha pedagogisk utvecklingstid. Den måste vara definierad och schemalagd varje vecka för att fritidshemmet ska kunna leva upp till kvalitetskraven i läroplanen och skollagen.

För att lyfta fram varför du som lärare i fritidshem behöver pedagogisk utvecklingstid har vi tagit fram skriften, ”Tid för planering, reflektion och utveckling för lärare i fritidshem”. Fritidshemmet är en pedagogisk verksamhet med eget syfte och mål och det är lärare i fritidshem och fritidspedagoger som ansvarar för undervisningen i fritidshemmet. Alla som arbetar där har ett uppdrag, men det är du som lärare i fritidshem som har ansvaret, och det förutsätter att du har pedagogisk utvecklingstid.

I foldern har vi samlat fakta och illustrationer som kan hjälpa dig att synliggöra varför du behöver pedagogisk utvecklingstid för att fullgöra ditt uppdrag. Du kan använda foldern som ett samtalsunderlag vid en diskussion med din arbetsgrupp, din chef eller med huvudmannen för fritidshemmet.

”Fritidshemmets undervisning måste tas på större allvar”

Line Isaksson lyfter också i Fritidspedagogikbloggen behovet av pedagogiks utvecklingstid och varför det är så viktigt.

-Fritidshem över hela Sverige kämpar för att synliggöra vikten och värdet av sitt uppdrag. Vi värnar om elevens lust till lek och vi är en del av elevens utbildning för att bli en god samhällsmedborgare. Vi borde förstå lekens betydelse för människans utveckling och värna om fritidshemmets unika arena för lek.

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här