Lärarförbundet
Bli medlem

Värmebölja inomhus? Så säger Arbetsmiljölagen!

Högtryck utomhus påverkar också inomhusklimatet på många håll. "Om värmen överstiger 20-26 grader ska det undersökas", säger Lärarförbundets arbetsmiljöexpert Elisabet Mossberg.

När ventilationen inte fungerar som den ska kan arbetsmiljön bli olidlig, och det finns skolor som tvingats stänga. Vad säger arbetsmiljölagen? Elisabet Mossberg, Lärarförbundets arbetsmiljöexpert ger svaren.

Elisabet Mossberg

Hur varmt får det vara inomhus?

Om värmen inomhus överstiger 20-26 grader sommartid vid stillasittande arbete ska det undersökas enligt Arbetsmiljöverket.

Eftersom ventilationssystemen i vårt land inte är gjorda för att klara höga utomhustemperaturer så är praxis att det är ok med högre inomhustemperaturer under kortare perioder.


Vem ska vi vända oss till om vi har för varmt?

Om ni har det för varmt – vänd er till närmaste chef eller skyddsombudet. Skyddsombudet kan begära att arbetsgivaren åtgärdar problemet så att ni inte riskerar att drabbas av värmeslag.

Det är arbetsgivaren som har det yttersta ansvaret för arbetsmiljön. Hen kan i sin tur ta hjälp med att mäta och bedöma klimatet. Om det är en hyresfastighet behöver arbetsgivaren meddela fastighetsägaren om problemet.

Vilka risker finns?

Värme sänker prestationsförmågan, försämrar koncentrationen och uppmärksamheten vilket ökar risken för arbetsolyckor och ohälsa. Det är därför viktigt att se över ventilationen så att den fungerar som den ska, sätta in extra fläktar och att det finns tillgång till vätska.

Så säger lagen:

"Lokaler som innehåller arbetsplatser eller personalutrymmen ska ha lämpligt termiskt klimat. Klimatet ska vara anpassat till arbetets art, om arbetet är lätt eller tungt och om det är rörligt eller utförs stillasittande."

AFS (Arbetsmiljöverkets författningssamling) 2009:2 ,29 §

Arbetsmiljöverket om sommaren 2018:

I tidningen Du och jobbet (augusti 2018) beskriver Gunnar Åhlander, handläggare och sakkunnig på Arbetsmiljöverket att de fått många frågor om värmen inomhus under sommaren och fler så kallade 6:6 a-anmälningar. "Generellt är svenska arbetsplatser är dåligt förberedda på extremt varmt väder", säger han.

Tipsen till arbetsgivarna är att förbereda sig tidigare, genom att exempelvis köpa in bordsfläktar, skärma av solljus och så vidare som en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Artikeln har uppdaterats med artikeln från Du och Jobbet 28 augusti.

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här