Lärarförbundet
Bli medlem

Värmebölja inomhus? Så säger Arbetsmiljölagen

Högtryck utomhus påverkar också inomhusklimatet på många håll. "Om värmen överstiger 20-26 grader ska det undersökas", säger Lärarförbundets arbetsmiljöexpert Elisabet Mossberg.

När ventilationen inte fungerar som den ska kan arbetsmiljön bli olidlig, och det finns skolor som tvingats stänga. Vad säger arbetsmiljölagen? Elisabet Mossberg, Lärarförbundets arbetsmiljöexpert ger svaren.

Elisabet Mossberg

Hur varmt får det vara inomhus?

Om värmen inomhus överstiger 20-26 grader sommartid vid stillasittande arbete ska det undersökas. Det skriver Arbetsmiljöverket på sin webbsida Frågor och svar om temperatur och klimat (av.se).

Eftersom ventilationssystemen i vårt land inte är gjorda för att klara höga utomhustemperaturer så är praxis att det är ok med högre inomhustemperaturer under kortare perioder.

Vem ska vi vända oss till om vi har för varmt?

Om ni har det för varmt – vänd er till närmaste chef eller skyddsombudet. Skyddsombudet kan begära att arbetsgivaren åtgärdar problemet så att ni inte riskerar att drabbas av värmeslag.

Det är arbetsgivaren som har det yttersta ansvaret för arbetsmiljön. Hen kan i sin tur ta hjälp med att mäta och bedöma klimatet. Om det är en hyresfastighet behöver arbetsgivaren meddela fastighetsägaren om problemet.

Vilka risker finns?

Värme sänker prestationsförmågan, försämrar koncentrationen och uppmärksamheten vilket ökar risken för arbetsolyckor och ohälsa. Det är därför viktigt att se över ventilationen så att den fungerar som den ska, sätta in extra fläktar och att det finns tillgång till vätska.

Så säger lagen

Så säger lagen: ”Arbetsplatser inomhus ska ha ett lämpligt termiskt klimat. Temperatur och lufthastighet ska anpassas till typen av arbete, om arbetet är lätt eller tungt eller om det är rörligt eller utförs stillasittande.”

AFS (Arbetsmiljöverkets författningssamling) 2020:1, 124 §

Arbetsmiljöverket om sommaren 2018

I tidningen Du och jobbet (augusti 2018) beskriver Gunnar Åhlander, handläggare och sakkunnig på Arbetsmiljöverket att de fått många frågor om värmen inomhus under sommaren och fler så kallade 6:6 a-anmälningar. "Generellt är svenska arbetsplatser är dåligt förberedda på extremt varmt väder", säger han.

Tipsen till arbetsgivarna är att förbereda sig tidigare, genom att exempelvis köpa in bordsfläktar, skärma av solljus och så vidare som en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet.

  • Skapad 2019-05-28
  • Uppdaterad 2022-06-28
Frågor & Svar