Lärarförbundet
Bli medlem

Världsvid aktion för läraryrket

– Jag hade gått in på ett dagis men kom ut från en förskola. Jag förstod rakt in i hjärtat att vi är en profession, berättar Jenny Andersson, ordförande i Lärarförbundet Trollhättan.

– Jag hade gått in på ett dagis men kom ut från en förskola. Jag förstod rakt in i hjärtat att vi är en profession, berättar Jenny Andersson, ordförande i Lärarförbundet Trollhättan.

”Vi är lärare och vi behöver bättre villkor”. Det budskapet spreds på Världslärardagen 2016 runt om i världen i en gemensam global aktion.

För att få fler att bli lärare måste statusen öka och villkoren förbättras. Det slog FN fast redan för 50 år sedan.

På Världslärardagen den 5 oktober 2016 fokuserade Lärarförbundet på vikten av att förbättra lärares status och villkor genom att lansera en film och bilder med budskap som beskriver hur det är att vara lärare och som spreds via sociala kanaler och taggen #viärlärare.

Gemensamma globala frågor

Många andra medlemmar i Education International, den internationella fackliga lärarfederationen, gjorde hundratals egna evenemang samma dag i länder runt om i världen för att bredda och fördjupa bilden av hur det är att vara lärare, men också för att väcka opinion kring bristen på utbildade lärare, arbetsvillkor, inflytande och löneutveckling; Gemensamma frågor som fortfarande är utmaningar för lärare i hela världen.

→ I Lahore i Pakistan lanserades ”utbildningsambassadörer” – ett nätverk av pensionerade lärare och rektorer som ska stötta skolor i attförbättra utbildningens kvalitet.

→ I Rwanda uppmärksammade 3600 lärare i ett evenemang 50 årsjubileet av Unescos och ILO:s internationella standard för lärares utbildning, anställning och lönesättning.

→ I Sydafrika lanserades zibuza.net, en online-tjänst där lärare kan få stöd, skapa nätverk och sprida goda exempel från verkligheten på lärare som gjort stora insatser för att förändra samhället.

Film och social media

I Sverige kunde alla enskilda medlemmar ge just sin bild av världens viktigaste yrke genom att dela ett minne från sin vardag som lärare eller sprida Lärarförbundets bilder eller film i valfri social-mediekanal.

Filmen ”Vi är lärare” bygger på personliga berättelser från läraryrket som förtroendevalda i Lärarförbundet delat med sig av.

---

Mötet med förskolan

Jenny Andersson, ordförande i Lärarförbundet Trollhättan, berättar i filmen Vi är lärare om sitt första möte med förskolan. För henne blev inskolningen av sonen Edvin en ögonöppnare, då hon insåg att det fanns tydliga gemensamma nämnare mellan att vara förskollärare och språklärare i grundskolan. På inskolningens första dag började samtalet kring vila, mat, rutiner. Men så, berättar Jenny Andersson, sa förskolläraren ”och så här arbetar vi med språkutveckling”.

– Sen pratade vi strategier, hennes rim och ramsor, mina verbramsor i spanska. Om att berätta i grupp och om att stötta när barn ska sätta ord på sina tankar, att få dem att berätta mer och tydligare och uttrycksfullt.

Det var precis samma professionella frågor som hon själv arbetade med. När hon stängde grinden bakom sig så var det till en större insikt om att hennes sons skolgång började där och då. Det var inte bara en plats där hennes son skulle äta, sova och leka. Här skulle han också få chansen att utvecklas.

– Jag hade gått in på ett dagis men kom ut från en förskola. Jag förstod rakt in i hjärtat att vi lärare kanske har olika sätt att iscensätta lärandet men vi utgår ifrån samma pedagogiska kunskapsbas. Vi är en profession.


Text/textbearbetning: Maria Rodikova/Proidea


Åter till Årsredovisning och Verksamhetsberättelse

  • Skapad 2017-06-29
Frågor & Svar