Lärarförbundet
Bli medlem

Så stöder Lärarförbundet länder på världsfackets svarta lista

På årets svarta lista finns: Bangladesh, Belarus, Brasilien, Colombia, Egypten, Filippinerna, Honduras, Myanmar, Turkiet och Zimbabwe.

På årets svarta lista finns: Bangladesh, Belarus, Brasilien, Colombia, Egypten, Filippinerna, Honduras, Myanmar, Turkiet och Zimbabwe.

​Världsfacket ITUC har släppt sin årliga rapport över läget för arbetstagare och deras fackliga rättigheter. I rapporten ingår en förteckning över de 10 värsta länderna för fackliga rättigheter. Lärarförbundet ger stöd till lärarfack i hälften av dessa länder.

Honduras är ett av de länder där lärarnas fack har samarbete och får stöd av svenska Lärarförbundet. Honduras är ett litet land i Centralamerika med en stormig historia och en kaotisk nutid. De statliga instanser som fortfarande har någon form av funktionalitet, agerar ofta partiskt till förmån för den ekonomiska makten. Narkotikasmugglarna utgör en stat i staten och antingen köper domare och jurister, eller har ihjäl dem som inte låter sig köpas.

Läs mer om Global Rights Index

Mitt i allt detta kaos finns en rad demokratiska folkrörelser såsom småbondeorganisationer, urfolksrörelser och vissa fackliga organisationer. Tillsammans vägrar dessa att ge upp kampen för en demokratisk rättsstat och en rättvisare politik.

Lärarorganisationerna tillhör de starkaste facken och får därför mycket hat och hot emot sig. Trots all denna motvind har lärarfacket Colprosumah drivit på för en bättre statlig utbildningspolitik. Förslag om rättvisare skolpolitik har lagts hos parlamentet och facket har utbildat sina medlemmar och avdelningar så att dessa ska kunna delta i påverkansarbetet från lokalnivå och upp till nationell nivå. Stöd i detta arbete kanaliseras av lärarnas världsfack, Education International och Lärarförbundet tillhör de större finansiärerna av detta arbete.

Colprosumah har också varit aktiva i den världsomspännande kampanjen mot privatisering och kommersialisering av utbildningssektorn. Educar – no lucrar betyder ”Utbilda – inte göra vinst”.

Här är de tio länder som ligger på årets svarta lista:

Bangladesh
Belarus (nytt!)
Brasilien
Colombia
Egypten
Filippinerna
Honduras
Myanmar (nytt!)
Turkiet
Zimbabwe


Sverige tillhör en handfull länder med bäst betyg, där överträdelser av arbetstagares rättigheter endast sker undantagsvis. I den gruppen ingår:

Danmark
Finland
Irland
Island
Italien
Nederländerna
Norge
Sverige
Tyskland
Uruguay
Österrike


Detta är Global Rights Index.

Global Rights Index är en världsunik, årlig rapport som granskar arbetstagarnas situation runt om i världen. Genom att fråga fackliga organisationer i ett stort antal länder mäter världsfacket ITUC, The International Trade Union Confederation (IFS på svenska) hur grundläggande mänskliga rättigheter i arbetslivet respekteras.

I år har ITUC kontaktat 331 fackföreningar i 163 länder och fått fram statistiskt säkrade uppgifter från 149 länder. ITUC har dokumenterat och granskat regeringars och arbetsgivares kränkningar av de mänskliga rättigheterna i arbetslivet i över 30 år. Från och med 2014 tar ITUC fram den tydliga och lättillgängliga rapporten Global Rights Index.

  • Skapad 2021-06-30
Frågor & Svar