Lärarförbundet
Bli medlem

”Världen tittar på oss som förebild”

Johan Bäck har precis kommit tillbaka från ILO:s förhandlingar med nya insikter om vad som är aktuellt kring social rättvisa och arbetsvillkor internationellt som han vill dela med sig.

Johan Bäck har precis kommit tillbaka från ILO:s förhandlingar med nya insikter om vad som är aktuellt kring social rättvisa och arbetsvillkor internationellt som han vill dela med sig.

Johan Bäck är årets kandidat på Geneveskolan, vid ILO:s förhandlingar i Geneve. Han är full av entusiasm.” Det är fantastiskt att se kraften i den internationella fackliga rörelsen. De nordiska länderna har hög status - omvärlden ser oss som förebild. Vi måste fortsätta utveckla svenska modellen!”

Vad har utbildningen gett dig?

- Väldigt mycket! Jag har fått en fördjupad förståelse för internationell arbetsrätt och hur förhandlingar på internationell nivå går till. Och jag har verkligen breddat mitt kontaktnät. Det gäller inte minst nya vänner från den nordiska fackföreningsrörelsen.

Vilka särskilda lärdomar och insikter har du fått som du tar med dig in i vardagen?

- Vi fick delta som observatörer av förhandlingar vid ILC, International Labour Conference, som är ILO:s högsta beslutande organ. Konferensen sätter agendan för ILO:s kommande arbete och jag insåg vikten av god dialog – att vi lyssnar på varandra och är konstruktiva parter. Därmed kan vi förhindra att vår motpart ibland tar för snabba beslut utan fackens medverkan – vi som bevakar arbetstagarnas rättigheter. För att vara relevanta i framtidens arbetsliv måste vi hävda de fackliga grundvärderingarna men samtidigt förstå att vi befinner oss i ett arbetsliv i snabb förändrin

Vad gjorde dig mest förvånad?

- Jag blev väldigt imponerad av hur hårt delegaterna på arbetstagarsidan arbetar för att lyckas i förhandlingarna med arbetsgivarna under konferensen. Det är långa sittningar, många informella kontakter och möten långt in på nätterna. Det är fantastiskt att se vilken kraft det är i den internationella fackliga rörelsen med mål att främja social rättvisa och humana arbetsvillkor.

Vilka aktuella frågor var på tapeten på konferensen?

Den kommitté – större arbetsgrupp - jag bevakade, arbetade med social dialog och trepartism – dvs att försöka hitta lösningar i det snabbt föränderliga arbetslivet genom en modell som ligger nära den svenska arbetsmodellen med arbetsgivare, arbetstagare och regeringar som parter. Konferensens hetaste fråga handlade om våld och kränkningar i arbetslivet. Det är en fråga som facken länge kämpat för och med hårt arbete kanske det blir en ny konvention - internationell överenskommelse – nästa år på ILO:s hundraårsjubileum

Vad skulle vilja dela med dig till andra som de kan ha användning av i sitt fackliga arbete?

- Fortsätt kämpa skulle jag vilja säga till mina fackliga kamrater här i Sverige! Internationellt har de nordiska länderna hög status och hela världen tittar på oss som förebild. Det är viktigt att vi arbetar outtröttligt och bevakar och utvecklar den svenska modellen. Värva nya medlemmar till Lärarförbundet så vi fortsatt har starkt mandat, sök dialog med arbetsgivare och stå upp för medlemmars rättigheter. För oss i Lärarförbundet handlar det om att ständigt lyfta vikten av utbildning av god kvalité och inte tumma en millimeter på elevernas rätt till utbildade lärare.

Varför skulle du uppmuntra andra att söka till Geneveskolan?

- Nästa år kommer att bli helt fantastiskt! ILO firar sitt hundraårsjubileum och kanske blir det en ny konvention som kommer att göra skillnad för många människor världen över. Jag är så avundsjuk på den som får möjlighet att åka nästa år. Sök, du får en upplevelse som vänder upp och ner på allting, ger dig nya perspektiv och förhoppningsvis nya vänner!


Fakta - Genèveskolan

Lärarförbundets har årligen en representant på denna folkhögskola och internationella kurs i Genève där fackligt aktiva träffas från hela Norden för att lära sig mer om hela världens arbetsliv. Kursdeltagarna förbereder sig under fyra dagar i april och deltar sedan under tre veckor på ILO:s konferens i Genève i juni.

ILO - International Labour Organization - är FN-organisationen som arbetar för att förbättra social rättvisa och arbetsvillkor, liksom värnar om fackliga fri- och rättigheter. Organisationen arbetar med forskning, rapporter och avtal mellan länder och deras beslutande organ kallas Internationella arbetskonferensen. Där finns representanter för regering, arbetsgivare och arbetstagare i FN:s medlemsländer. ILO bildades 1919.

  • Skapad 2018-06-20
Frågor & Svar