Lärarförbundet
Bli medlem

Varje lärarlön är individuell - "ingångslöner" finns inte

Det är viktigt att du får "rätt" lön från början eftersom det brukar vara svårt att rätta till den senare. Men det en arbetsgivare kallar "ingångslöner" är oftast ett ensidigt önskemål. Lärares löner sätts individuellt.

När du blir erbjuden ditt första, eller ett nytt arbete ska du förhandla om din lön. Vad som är "rätt lön" kan alltid diskuteras. För dig gäller att hitta argument för varför du ska få en bra lön.

Låt inte den befintliga lönestrukturen hos arbetsgivaren styra alltför mycket. Arbetsmarknaden är större än en enskild arbetsgivare.

Läs mer på

Så löneförhandlar du som ny lärare | Lärarförbundet

Kontakta Lärarförbundets avdelning

Kontakta Lärarförbundets avdelning på den ort där du söker arbete för att få information, tips och en chans att diskutera hur du förhandlar din lön. - innan du förhandlar din lön.

Använd Lärarförbundets lönestatistik och lönecoacher

Är du medlem i Lärarförbundet? Ta hjälp av

  • lönestatistiken i verktyget "Min lön" och få en bild av lärarlönerna på den ort och i den region du söker arbete.
  • våra lönecoacher på telefon 0770-33 03 03.

Tips inför lönesamtalet

  • Skapad 2014-03-13
  • Uppdaterad 2022-07-26
Frågor & Svar