Lärarförbundet
Bli medlem

Varje lärarlön är individuell - "ingångslöner" finns inte

Lärares löner sätts individuellt. Det är en myt att skulle finnas något som heter "ingångslöner". Ändå är det viktigt att du får "rätt" lön från början eftersom det brukar vara svårt att rätta till den i efterhand. Din avdelning kan ge dig stöd.

När du blir erbjuden ditt första, eller ett nytt arbete ska du förhandla om din lön. Vad som är "rätt lön" kan alltid diskuteras. För dig gäller att hitta argument för varför du ska få en bra lön.

Låt inte den befintliga lönestrukturen hos arbetsgivaren styra alltför mycket. Arbetsmarknaden är större än en enskild arbetsgivare.

Kontakta Lärarförbundets avdelning

Kontakta alltid Lärarförbundets avdelning på den ort där du söker arbete för att få information, tips och en chans att diskutera hur du förhandlar din lön. - innan du förhandlar din lön.

Använd Lärarförbundets lönestatistik

Är du medlem i Lärarförbundet? Då kan du med hjälp av lönestatistiken i verktyget "Min lön" skaffa dig en bild av lärarlönerna på den ort och i den region du söker arbete. Avdelningen kan komplettera med aktuell information, till exempel om löneläget för just den befattning du söker! Du kan också kontakta Lärarförbundets medlemsservice på 0770-33 03 03.

Lägg till årets löneökning

Kom ihåg att lönestatistiken aldrig är helt aktuell, utan ofta baseras på förra årets löner. När du lämnar löneanspråk ska du därför lägga till årets löneökning (ibland även förra årets) eller komma överens med arbetsgivaren om att få ingå i den årliga löneöversynen.

Lokala löneskillnader

Lönenivån för nyutexaminerade lärare varierar beroende på bland annat på var i landet du söker jobb, vilket arbete det är fråga om och hur efterfrågan ser ut för tillfället. För vissa orter och befattningar är lönen idag betydligt över medellön, för andra inte. Den kan också skifta snabbt när en bristsituation uppstår.

Lärare överlag är felavlönade

Lärarförbundet har i en serie rapporter ("Perspektiv på lärarlöner") visat att lärare som grupp är felavlönade och på en omfattande lärarbrist. Ta gärna med i din argumentation att arbetsgivaren idag konkurrerar med andra arbetsgivare om ditt intresse och i ett längre perspektiv även med andra branscher. Arbetsgivarna måste göra läraryrket så attraktivt att fler av de bästa studenterna väljer läraryrket! Högre lärarlöner är ett argument för det valet.

Tänk igenom löneanspråk

När du väl anger ditt löneanspråk är det viktigt att du har tänkt igenom vilken lön du tycker att du bör ha men också vilken lön du är beredd att acceptera utifrån förutsättningarna på orten och dina kvalifikationer. Ta i ordentligt och se till att du har en prutmån i diskussionen. Förbered dig genom att gå igenom dina argument. Våga ha ”is i magen” – ha inte för bråttom att acceptera arbetsgivarens lönebud.

Tips inför lönesamtalet

  • Skapad 2014-03-13
  • Uppdaterad 2016-07-26
Frågor & Svar