Lärarförbundet
Bli medlem
Driftinformation: Just nu är det driftstörningar på lararforbundet.se

6 förslag till Fridolin om förbättringar i karriärreformen

Gustav Fridolin (MP) har tagit emot sex förbättringsförslag från Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand angående förstelärare och lektorer.

Gustav Fridolin (MP) har tagit emot sex förbättringsförslag från Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand angående förstelärare och lektorer.

Det bör bli tydligare hur förstelärare rekryteras och vilket uppdrag de ska ha. Förstelärare bör även ha tillsvidareuppdrag och tydliga tidsramar för uppdraget. Tjänsterna bör dessutom införas inom förskola och fritidshem. Det föreslår Lärarförbundet till utbildningsminister Gustav Fridolin (MP).

Lärarförbundet anser att karriärtjänsterna förstelärare och lektorer kan bidra positivt till skolans arbete och utveckling. Våra medlemmar signalerar dock att karriärtjänsterna skapar utmaningar.

Därför föreslår förbundsordförande Johanna Jaara Åstrand i en skrivelse till utbildningsminister Gustav Fridolin (MP), som innehåller sex förslag till förbättringar i reformen:

Tjänsternas legitimitet och status

Skolverket bör ta fram nationella riktlinjer för rekryteringsprocessens utformning.

Tydligare uppdragsbeskrivningar

Skolverket bör ta fram nationella riktlinjer för att förtydliga uppdragsbeskrivningarna.

Tjänsterna ska vara tillsvidareförordnanden

Inför krav på tillsvidareförordnanden via ändring i förordningen.

Mer tid för uppdraget

Förtydliga tidsramarna för uppdraget i förordningen.

Öronmärkta lektorstjänster

Reservera medel för lektorstjänster i förhållande till antalet lärare med slutförd forskarutbildning.

Förstelärare i förskola och fritidshem

Karriärsatsning inom förskola och fritidshem motsvarande den som ägt rum i grund- och gymnasieskolan bör införas.

Läs hela skrivelsen i pdf-bilaga

Kommentarer:

Anonym
Anonym

Specialpedagogutbildning som innehåller "Skolutveckling, att leda specialpedagogiskt förändringsarbete", bör premieras med 5000 kr före "förstelärarens" löneförhöjning som delas ut utan någon som helst krav på utbildning.

  • Skapad 2015-06-02 11:45
Anonym
Anonym

Ska man ta fram nya riktlinjer för rekryteringsprocessen som ska gälla alla kommuner så måste man så klart dra tillbaka alla tjänster och börja om från början. Och när man ändå börjar om: FRÅGA LÄRARNA vad de tycker om tjänsterna INNAN ni genomför dem. Det kanske finns förslag på tjänster som är rimligare än nuvarande och som inte skapar irritation och frustration i kollegiet...

  • Skapad 2015-05-28 21:36
Anonym
Anonym
Svar till Anonym

Håller med!

  • Skapad 2015-06-02 11:39

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här