Lärarförbundet

Strategi för fler lärare i grundskolans tidigare år blir verklighet

Regeringen har lyssnat på Lärarförbundet och satsar på fler anställda i grundskolans tidiga år. Det handlar om att ett tidigare utställt löfte på 2 miljarder kronor blir verklighet från 2016.

Fler ska kunna anställas i grundskolans tidigare år så att lärare får mer tid för sitt arbete och så att klasserna kan bli mindre. Det presenterade regeringen söndagen den 29 mars.

– Det är en mycket välbehövlig satsning. Tidiga insatser blir billigare än att reparera dyrt i efterhand, det visar såväl forskningen som vår lärarerfarenhet, säger Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand.

Har lyssnat på Lärarförbundet

För att få del av satsningen måste alla huvudmän ta fram en rekryteringsstrategi för hur man ska tillgodose behovet av lärare. Lärarförbundet har tidigare uppmanat kommunerna att göra just detta.

– Det är bra att regeringen lyssnat på vårt förslag om rekryteringsstrategier, och för de 40 procent av kommunerna som inte har en strategi i nuläget gäller det att börja ta lärarbristen på allvar, säger Johanna Jaara Åstrand.

Lärarlönerna måste få framskjuten roll

Förslaget om 2 miljarder för att anställa fler lärare innebär ett tillkommande behov av ytterligare cirka 4000 lärare.

– Vi vet att vi står inför en enorm lärarbrist. Med detta förslag ökar behovet. Frågan om lärares löner och hur man successivt kan fylla lönegapet till yrken med jämförbar utbildning måste få en framskjuten roll i rekryteringsstrategierna. Här har både kommuner och fristående skolor mycket kvar att bevisa, säger Johanna Jaara Åstrand.

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här