Lärarförbundet
Bli medlem

Var med och påverka #skolDigiplan

#Skoldigiplan bjuder in lärare och skolledare att delta på ett digitalt rådslag för att diskutera, föreslå ändringar eller lägga till egna förslag som rör handlingsplanen för skolans digitalisering. Det digitala rådslaget är öppet 30 oktober till 12 november.

Lärarna måste delta i och leda den digitala utvecklingen i skolan

Digitaliseringen är mycket närvarade i skolan. Dagens barn och elever lever i den digitaliserade världen fullt ut och för dem är den självklar, därför behöver digitaliseringen också vara självklar i skolan. Det ställer krav på skolan att möta elevernas behov av kunskap för att förstå hur tekniken fungerar, hur vi styr den och hur den kan påverka oss.

- Den tekniska utvecklingen går så pass fort att vi idag inte vet hur världen kommer att se ut imorgon. Men det vi däremot vet, är att lärarna spelar en fundamental roll i att staka ut vilken riktning den digitala utvecklingen i skolan ska gå. säger Linnea Plöen Casterud, utredare på Lärarförbundet med ansvar för skolans digitalisering

Lärarförbundet menar att det är elevernas lärande som ska stå i centrum för hur den digitala utvecklingen i skolan ska se ut – inte huvudmännens behov eller företags föreställningar om behov.

- Du som lärare måste få möjlighet och förutsättningar att bli experten på användning av digitala verktyg i undervisningen. Läraren är i sin fulla rätt att göra den professionella bedömningen av vilka pedagogiska verktyg som är lämpligast. Sen ska all digital utveckling i skolan självklart också utgå från forskning och beprövad erfarenhet, så att vi säkert vet att den digitala utvecklingen bidrar till elevernas lärande. säger Linnea Plöen Casterud.

#skolDigiplan ska ge stöd att nå målen i digitaliseringsstrategin för skolan

Regeringen beslutade för ett år sedan om en nationell digitaliseringsstrategi för skolan och SKL har i samarbete med Skolverket fått i uppdrag att ta fram en handlingsplan (#skolDigiplan). Handlingsplanen tar avstamp i strategins tre fokusområden: digital kompetens, likvärdig tillgång och användning samt forskning och uppföljning.

Ambitionen är att #skolDigiplan ska bli ett stöd för skolans huvudmän att nå målen i den nationella strategin för digitalisering av skolväsendet. Handlingsplanen kommer att lyfta konkreta förslag på vad som behöver genomföras på nationell nivå. En annan central del är att försöka beskriva vilka områden olika aktörer bör ansvara för. Lärarförbundet har bjudits in att samarbeta med projektgrupperna vid några tillfällen och ser att det finns utrymme att delta i deras transparenta process. Om handlingsplanen resulterar i de skarpa förslag som avses, menar Lärarförbundet att #skolDigiplan kan spela en viktig roll.

Nu kan du delta i #skolDigiplans digitala rådslag

Lärarförbundets medlemmar är inbjudna att delta i #skolDigiplans digitala rådslag. Det ger dig som lärare eller skolledare möjlighet att diskutera, föreslå ändringar eller lägga till egna förslag som rör handlingsplanen. Hittills har de fått upp emot 1 000 inspel och förslag till handlingsplanen från bland annat skolchefer, rektorer, lärare och forskare, men de vill ha ännu fler inspel!

Du kan tycka till om det du vill och kan. Handlingsplanens arbetsgrupper kommer att gå igenom förslagen och inkorporera dessa i sina texter. Så det är viktigt att lärare och skolledare deltar i processen så att förslagen speglar verkligheten för Lärarförbundets medlemmar. Du registrerar dig och deltar på VoteIT som finns på skl.voteit.se. Rådslaget är öppet mellan den 30 oktober och 12 november.

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här

Frågor & Svar