Lärarförbundet
Bli medlem

Välkommen utredning ska se över finaniseringsystemet och öka likvärdigheten i skolan

Regeringen tillsätter en utredning i syfte att öka likvärdigheten i skolan. Utredningen ska föreslå åtgärder för minskad skolsegregationen och en bättre resurstilldelningen till förskoleklass och grundskola. Lärarförbundet är positiva till utredningen, som har Skolkommissionens arbete som grund.​

Lärarförbundet är positiva till att regeringen öppnar upp för en grundlig översyn av skolans finansiering och utreda åtgärder för att minska skolsegregationen. Utredningen genomförs med Skolkommissionens arbete som grund.

Skolpengsystemet

Det är konstruktion av dagens skolpengssystem som ger upphov till en skev fördelning mellan olika skolor. Det är därför heller inte så konstigt att likvärdigheten mellan olika skolor minskar så att alla elever inte längre ges lika förutsättningar.

Det är därför jätteviktigt att rätt förutsättningar sätts in. Vi kan inte ha det som idag med ett system som drar isär skolan, med både en lärarbrist och skolsegregation och som konsekvens en lärarsegregation. Vi kan inte ha ett antikompensatoriskt system.

– Vi ser fram emot ett system där staten tar ett större ansvar över att rikta resurserna dit de behövs som mest. Vi kan inte se på när det läcker pengar i det skolpengssystem vi har idag. Vi måste ha ett finansieringssystem som gör skillnad för elever och lärare varje dag, säger Robert Fahlgren, andre vice ordförande för Lärarförbundet.

Lärarförbundet vill istället ha ett finansieringssystem som stimulerar kvalitet i undervisningen och fördelar resurserna mer rättvist. Till exempel genom en ekonomisk ersättning till skolorna som istället bygger på faktiska kostnader- skulle göra skolans finansiering mindre ryckig och mer stabil. En tillkommande eller bortfallande elev ställer då aldrig ekonomin på ända. I ett längre perspektiv och om politikerna fixar det här, så blir det lärare och elever som kammar hem vinsten.

Likvärdig skola

Försämrad likvärdighet och en ökad segregation begränsar möjligheterna för både lärare och elever att lyckas i skolan. En blandad skola är också central för att läroplanens värdegrund och demokratimål ska förverkligas. Därför är det bra om alla skolor har en blandad elevsammansättning.

- Alla elever, oavsett förutsättningar eller bakgrund har rätt till en god utbildning av hög kvalitet. Idag är det inte så, vilket är djupt oroande för Sveriges framtid och såklart för den enskilde individen, säger Robert Fahlgren.

En väl utformad finansieringsmodell stärker likvärdigheten, en sämre utformad försvagar den. De behov som elever har på olika skolor ska tillgodoses och resurserna måste därför i stor utsträckning fördelas utifrån elevbehoven.

- Resurser bör i högre utsträckning riktas så att de skolor och elever som har behov av extra stöd såsom elevhälsa och annan stödpersonal också har möjlighet att få det. Jag ser fram emot konkreta åtgärder för hur detta kan genomföras, säger Robert Fahlgren.


-

  • Skapad 2018-07-23
Frågor & Svar