Lärarförbundet
Bli medlem

Välkommen utredning om högskolebehörighet på gymnasiet

- I ljuset av lärarbristen måste man kombinera förslagen med åtgärder för att höja läraryrkets status. Det handlar om att höja lönerna och minska arbetsbelastningen, säger Maria Rönn, gymnasielärare och 1:e vice ordförande i Lärarförbundet.

- I ljuset av lärarbristen måste man kombinera förslagen med åtgärder för att höja läraryrkets status. Det handlar om att höja lönerna och minska arbetsbelastningen, säger Maria Rönn, gymnasielärare och 1:e vice ordförande i Lärarförbundet.

Det är en stor seger för Lärarförbundet att regeringen vill ge alla gymnasieprogram högskolebehörighet, liksom att fler estetiska ämnen ska integreras i gymnasiet. -Man måste också inse behovet av fler lärare när förslagen genomförs, säger Maria Rönn, 1:e vice ordförande i Lärarförbundet.

Gymnasie- och kunskapslyftsminister Aida Hadzialic (S) har utsett en utredare som ska ta reda på hur gymnasiet ska göras om så att fler fullföljer utbildningen och får högskolebehörighet. Lärarförbundet har under många år arbetat för detta.

- Det är mycket välkommet att regeringen nu tillsätter en utredning med syftet att alla gymnasieprogram ska ge högskolebehörighet. Alla elever ska ha tillgång till livslångt lärande, säger Maria Rönn, gymnasielärare och 1:e vice ordförande i Lärarförbundet

Regeringens mål att alla ska fullfölja gymnasiet skärper också kravet på att elever ska få stöd och hjälp under gymnasietiden. Då behövs det många fler speciallärare också i gymnasieskolan. Lärarförbundet förvarnade så sent som för en månad sen om att behovet av speciallärare på gymnasiet har ökat.

Stor seger att estetämnena utökas

Utredningen får också i uppdrag att utreda hur ett estetiskt ämne kan integreras i alla gymnasieprogram.

- Det är en stor seger för Lärarförbundet, säger Maria Rönn.

Höj läraryrkets status

Ny statistik från SCB visar att vi om tio år kommer sakna över 65.000 lärare, eftersom många väljer bort läraryrket.

- Man måste också inse behovet av fler lärare när förslagen genomförs. I ljuset av lärarbristen måste man kombinera förslagen med åtgärder för att höja läraryrkets status. Det handlar om att höja lönerna och minska arbetsbelastningen, säger Maria Rönn.

  • Skapad 2015-03-20
  • Uppdaterad 2015-03-23
Frågor & Svar