Lärarförbundet
Bli medlem

Validera dina undervisningserfarenheter i Lärarlyftet II

I december 2013 fattades flera beslut om justeringar i legitimationsreformen. En av dessa var att lärare med erfarenhet av undervisning i ett ämne skulle få möjlighet att validera sina kunskaper. Stockholms universitet är ansvariga för uppdraget som går under namnet Lärarlyftet II.

Det är Stockholms universitet som har fått i uppdrag att hålla i möjligheten till validering, för tillgodoräknande av undervisningserfarenhet i ett ämne. Universitetet har för ändamålet fått 10 miljoner kronor. Valideringsmöjligheten ryms inom ramen för Lärarlyftet II.

Dina kunskaper värderas, bedöms och dokumenteras

Det betyder att en lärare som genom Lärarlyftet vill utöka sin behörighet med ytterligare ett ämne kan ansöka om att få gå en kurs inom ramen för Lärarlyftet II.

I samband med ansökan begär man att få sina kunskaper validerade. Valideringen innebär en kartläggning och bedömning av dina kunskaper och färdigheter i förhållande till lärandemålen i den kurs du är antagen till. Resultatet kan alltså bli att kursen blir avsevärt kortare förutsatt att valideringen utfaller till belåtenhet.

Så går du tillväga för att söka till Lärarlyftet II

Det är än så länge inte alla lärosäten som erbjuder möjligheten att validera. Därför bör du kolla med det aktuella lärosätet om de har denna möjlighet eller inte. Skolverket uppger att 15 av de 23 lärosäten som anordnar Lärarlyftskurser erbjuder möjlighet att validera tidigare kunskaper. Hos Skolverket kan du läsa mer om Lärarlyftet vilka lärosäten som erbjuder möjligheten samt vilka kurser det rör sig om.

  • Skapad 2014-12-05
Frågor & Svar