Lärarförbundet
Bli medlem

Valberedningsutbildning

Valberedningsutbildning består av två webbaserade delar och en lärarledd dag mellan de två delarna.

I den första webbaserade utbildningsmodulen kommer du få lära dig om valberedningens uppdrag och hur valberedningen planerar sitt arbete under året. Denna del är ca 15 minuter lång. Den andra webbaserade utbildningsmodulen tar bland annat upp hur man gör en behovsanalys och hur nomineringsprocessen går till och är ca 40 minuter lång.


Du hittar den webbaserade utbildningen och stöd till dig som valberedare när du är inloggad på www.lararforbundet.se /Min sida/Styrelsestöd


Kursansvarig: Anne Dahlberg

  • Skapad 2015-06-26
  • Uppdaterad 2016-06-29
Frågor & Svar