Lärarförbundet

Valberedningarnas förslag till nationella organ

Nu har valberedningar i hela landet föreslagit vilka de anser bör väljas till förbundsrådet och avtalsdelegationen för SKL. Det är dock du som medlem som bestämmer vilka som ska väljas och därmed representera dig. Valet sker på din avdelnings årsmöte i vår.

Sedan sommaren 2016 är det medlemmarna som utser sina representanter i de nationella organen förbundsråd, avtalsdelegation för SKL och kongress. Inför 2017 är det val till förbundsrådet och avtalsdelegationen som ska tas fram.

Så har valberedningen jobbat

Medlemmarna har nominerat vilka man vill se i förbundsrådet och avtalsdelegationen för SKL. Utifrån dessa har valberedningarna föreslagit de som ansetts lämpligast. Valberedningarna har jobbat utifrån kongressbeslutade riktlinjer kring förnyelse och erfarenhetsväxling.

Du väljer på årsmötet

Valberedningarna har nu lämnat sina förslag, men vilka som sedan väljs är upp till dig. Genom att gå på din avdelnings årsmöte och rösta är du med och väljer representanter.

Här hittar du förslagen och alla övriga nominerade

Vill du veta mer om valberedningarnas förslag och de övriga nominerade? Här hittar du dem alla (du måste vara inloggad för att se listan).

Alla som är nominerade har blivit kontaktade via mejl. Hittar du dig själv i listan och inte har fått något mejl så har vi fel adress till dig. Ändra din mejladress på Min sida här på webben.

Kommentarer:

Fidel
Fidel Askar

Kommentaren har tagits bort...

  • Skapad 2016-12-20 10:35

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här