Lärarförbundet
Bli medlem

Vad menas med arbetsskada?

Har du råkat ut för en arbetssjukdom, ett olycksfall, ett färdolycksfall eller en smitta i arbetet räknas det som en arbetsskada.

Arbetssjukdom

En skada på grund av långvarig skadlig inverkan av arbetet kallas för arbetssjukdom. Den skadliga inverkan kan bestå av farliga ämnen, tunga lyft, buller, vibrationer med mera. Även psykiskt påfrestande arbetsförhållanden som leder till sjukdom kan räknas som arbetsskada, till exempel hög arbetsbelastning eller mobbning. Som arbetsskada anses däremot inte psykiska eller psykosomatiska skador som är en följd av en företagsnedläggning, bristande uppskattning, vantrivsel med arbetsuppgifter eller vantrivsel med arbetskamrater.

Olycksfall i arbetet

En olycka som inträffar på arbetsplatsen kallas för olycksfall i arbetet. Till olycksfallen räknas även överfall eller hot som har samband med arbetet och som leder till fysisk eller psykisk skada.

Färdolycksfall

Ett olycksfall som inträffar vid färd i arbetet, eller till och från arbetet kallas för färdolycksfall. Färden räknas från "port till port" och du får inte avvika för att uträtta privata ärenden. Undantagen är lämning och hämtning av barn på förskola eller annan barntillsyn samt samåkning (det vill säga när du åker till jobbet tillsammans med någon annan och därför inte åker din vanliga väg).

Smitta

Vissa typer av smitta kan räknas som arbetsskada. En förutsättning är då att man har blivit smittad i arbete som innefattar "omhändertagande" av smittad person, djur eller material.

Vilka yrkesgrupper som kan tänkas falla in under lagens begrepp "omhändertagande" är dock inte helt klart. Mot bakgrund av de andra yrken där smitta godkänts som arbetsskada är det troligt att personal i förskolan omfattas av försäkringen, i fall de skulle bli smittade av en sjukdom när de arbetar med ett smittat barn.

Vid samma situation för lärare vid en grundskola eller gymnasieskola kan det bli svårare att argumentera för att smitta ska ses som arbetsskada.

  • Skapad 2013-09-16
  • Uppdaterad 2018-02-16
Frågor & Svar