Lärarförbundet
Bli medlem

Vad innebär de nya arbetsmiljöreglerna för skolan?

Arbetsmiljöverkets nya regler om organisatorisk och sociala arbetsmiljö (AFS 2015:4) trädde i kraft den 31 mars. Den ska ge dig inom skolan, förskolan och fritidshem bättre balans mellan arbetsuppgifter och resurser, ett mer närvarande ledarskap och bättre planering för att möta arbetstoppar.

Den nya reglerna från Arbetsmiljöverket syftar till att att forma ett arbete i balans så att stress och annan ohälsa kan undvikas. Föreskriften OSA, Organisatorisk och sociala arbetsmiljö (AFS 2015.4), har tagits fram med anledning av att diagnoser som kan relateras till stress ökat kraftigt i Sverige. Förskollärare och fritidspedagoger tillhör de yrkesgrupper som är mest drabbad.

Arbetsmiljöreglerna ska ge bättre balans mellan krav och resurser

Föreskriften ska ge dig som lärare en bättre balans mellan arbetsuppgifter och resurser, ett mer närvarande ledarskap och bättre planering för att möta arbetstoppar. Arbetsgivaren ska ta itu med med problem som har en negativ påverkan på hälsan till exempel brist på stöd, motstridiga krav och för många arbetsuppgifter där "allt är lika viktigt". Problem som är vanliga inom såväl skolan som förskolan.

- För skolan handlar det om grundplaneringen, se till så att man har en idé om hur man ska kunna möta arbetstoppar under året. Det kan gälla betygsättningstider eller inskolningstider. Man måste också skaffa sig system för att löpande följ upp arbetsbelastningen som finns i organisationen och vara bered på att göra omplaneringar och omprioriteringar, säger Lärarförbundets arbetsmiljöexpert, Erik Hallsenius, till Lärarkanalen.

Chatta med vår arbetsmiljöexpert den 18 april

Den 18 april, mellan kl. 16-18, har du möjligheten att ställa dina frågor om de nya arbetsmiljöreglerna till vår expert Erik Hallsenius. Du hittar chatten här! Det går även bra att ställa frågor i förväg.

Föreskriften ska genomsyra hela organisationen

Alla de beslut som tas om organisationen ska utgå från arbetsmiljöregeln OSA. Exempelvis när arbetet planeras, tjänstefördelningar, budgetprocesser samt i de frågor som ställs vid medarbetarsamtal och medarbetarundersökningar.

Vi arbetar för att informera så att reglerna efterföljs

Lärarförbundet arbetar på olika sätt för att få arbetsgivare att förstå sitt ansvar och tillsammans med dem göra planer för att minska riskerna i organisationen. Bland annat erbjuder vi våra uppemot 300 lokalavdelningar seminarier och utbildningar, så att våra lokala företrädare lättare ska kunna sätta fart på sina motparter och informera dig som medlem om dina rättigheter. Tillsammans med SKL tar vi även fram stödmaterial som ska underlätta implementeringen.


  • Skapad 2016-04-08
Frågor & Svar