Lärarförbundet
Bli medlem

Vad gör en gymnasielärare?

Delar av blogginlägget publicerades i Lärarförbundets rapport 'Vem hinner vara lärare i gymnasieskolan?'

Delar av blogginlägget publicerades i Lärarförbundets rapport 'Vem hinner vara lärare i gymnasieskolan?'

Detta är ett utdrag från gymnasieläraren Tobias Solems blogg, som publicerades i Lärarförbundets rapport "Vem hinner vara lärare i gymnasieskolan?". Han bestämde sig för att åskådliggöra hur många olika sysslor, stora och små, som en lärare har under en arbetsdag

"Planerar lektioner, Skapar uppgifter, Låser upp, Slänger skräp, Undervisar, Bedömer arbetet i klassrummet, Ger formativ feedback, Individanpassar information och kritik, Hämtar materiel från förrådsrummet, Antecknar och dokumenterar arbetet under lektionen, Svarar formativt på frågor, Problematiserar elevernas påståenden..."

"...peppar elever som inte vet vad de ska göra, Lyssnar och förstår eleverna som haft en dålig dag, Håller koll på tiden, Kollar inlämningsmapparna efter nyinlämnade uppgifter, Rapporterar frånvaro och närvaro..."

"...kontaktar vårdnadshavare vid hög frånvaro, låg frånvaro, när det går bra i kurserna eller dåligt, Läser på om diabetes för att flera elever har diabetes, Får information av sjuksköterskan rörande eleven som är allergiker, Informerar klasser om parfym och rökning, Minnesantecknar idéer inför kommande uppgifter, Tar ett mentorsamtal med en elev som funderar på att hoppa av, Dokumenterar mentorsamtalet och vidarebefordrar informationen, Kollar mail, Bokar in ett elevbesök, Uppdaterar kalendern, Förbereder elevbesöket genom att hämta materiel som eleverna kan tänkas behöva, Svarar i telefon, Informerar föräldrar till en nyfiken 9:a om hur utbildningen ser ut, vad man lär sig, vilka kurser man går, hur en skoldag ser ut, etc., Gör en presentation i prezi på temat studieteknik, Svarar på irriterade föräldrars e-post..."

Listan över arbetsuppgifter tar inte slut här. Läs hela texten i Tobias Solems blogg.

Blogginlägget publicerades även i rapporten "Perspektiv på läraryrket - Vem hinner vara lärare i gymnasieskolan?"

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här