Lärarförbundet
Bli medlem

Vad gör du om du som student får problem på din VFU?

Få lagar reglerar lärarutbildningens praktik, den verksamhetsförlagda utbildningen, VFU. Därför är det oftast till ditt eget universitet eller högskola du som är lärarstudent ska vända dig om du upplever problem.

Om det skulle uppstå problem under din VFU kan du alltid vända dig till Lärarförbundet för råd och hjälp. Ta kontakt med Lärarförbundet student på ditt lärosäte, din studerandeinformatör eller din avdelning. Här är några av de vanligaste problemen du kan råka ut för.

Du får en VFU-plats i ett ämne som du utbildar dig inom, men i en årskurs som du inte utbildar dig inom. Påpeka det för programansvarig på ditt lärosäte. Går det inte att ordna så påtala att du vill ha en annan plats nästa gång.
Du får en VFU-plats i rätt åldrar, men i ämnen du inte undervisar i.
Prata med ditt lärosäte om hur det kan lösas. kanske kan det ordnas till nästa VFU-tillfälle.
Du kommer inte överens med din handledare. Prata med rektorn på VFU-skolan oom du kan byta handledare. Fungerar det ej så prata med programansvarig på ditt lärosäte.
Du blir inte godkänd på din VFU. Enligt högskoleförordningen har du rätt att göra om VFU om du inte får godkänt. Du får göra om högst två gånger.
Skolan och mentorn är inte förberedda på de uppgifter du har med dig från lärosätet. Det här är en brist i kommunikationen mellan lärosätet och skolan. Prata med ditt lärosäte om hur det ska lösas.
Din handledare blir sjuk, det behövs en vikarie till klassen och du blir tillfrågad att jobba. Om skolan vill att du ska jobba så ska du ha anställningsavtal och lön. Tiden kan inte heller räknas som VFU utan den måste du ta igen senare. Om det är något problem så kontakta Lärarförbundets ombud på skolan.
Din handledare vill inte att du ska vara med på lektionen eftersom han/hon blir stressad. Prata med rektorn och be att få en annan handledare. Om det inte fungerar så prata med lärosätet.

Webb-tv: Vilka rättigheter och skyldigheter har du som lärarstudent när du är ute på VFU? Mathilda Hamresand, tidigare studerandeinformatör i Stockholm berättar.

Webb-tv: Vad gör du om du får problem på din VFU?

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här