Lärarförbundet
Bli medlem

Vad gäller om du skadar dig i arbetet?

Lämna arbetsplatsen! Gå till läkare! Dokumentera! Det är de tre viktigaste råden till den som skadar sig i arbetet. Om du skadar dig i arbetet är det viktigt att känna till hur du bör agera och vilka rättigheter du har.

De viktigaste råden

Lämna arbetsplatsen! Gå till läkare! Dokumentera! Det är de tre viktigaste råden till den som skadar sig i arbetet.

Vad menas med arbetsskada?

Man brukar dela in arbetsskador i fyra olika typer: olycksfall i arbetet, färdolycksfall, arbetssjukdom och smitta.

Viktigt att anmäla

Att anmäla en arbetsskada är viktigt av flera skäl. Inte minst bidrar det till kartläggningen av farliga miljöer så att nya skador kan undvikas.

Inför skolresan

Se upp med försäkringsskyddet under skolresor! Om du åker på skolresa, se till att rektor skriftligen intygar att skolresan är ett arbetsuppdrag och sker på arbetstid, också restiden. Se även över din privata försäkring.

  • Skapad 2014-03-05
Frågor & Svar