Lärarförbundet
Bli medlem

Vad gäller för dig som är lärare och vill vara föräldraledig på deltid?

Du som är lärare och har små barn har rätt att arbeta deltid. Hur du vill lägga din föräldraledighet ska planeras ihop med din rektor.

Föräldrar har rätt att vara lediga på deltid från sitt jobb när barnen är små. Det gäller även dig som är lärare i skolan, förskolan eller fritidshem.

Ska du snart få barn eller har ett litet barn som du ska vara hemma med på heltid så hittar du mer information här.

Delledighet utan föräldrapenning

Du får minska din arbetstid med högst 25 procent utan att ta ut föräldrapenning. För dig som har barn födda före 1 januari 2014 får du göra det till och med det år som barnet är åtta år, eller slutar första klass. För dig som har barn som är födda efter 1 januari 2014 gäller nya regler om hur länge du får ta ut dagarna, läs mer hos Försäkringskassan.

Att få vara ledig på deltid är en rättighet som finns i föräldraledighetslagen. Du behöver inte heller ta ut föräldrapenning från Försäkringskassan för den tiden du är hemma.

Delledighet med föräldrapenning

Föräldraledighetslagen medger att du arbetar deltid med en förkortning av normal arbetstid med tre fjärdedelar, hälften, en fjärdedel respektive en åttondel.tre fjärdedelar, hälften, en fjärdedel respektive en åttondel om du samtidigt tar ut föräldrapenning i motsvarande omfattning.

Sök föräldraledighet i god tid

Om du vill arbeta deltid på grund av att du har barn ska du söka föräldraledighet hos din arbetsgivare.

För lärare som är kommunalt anställda och omfattas av det kommunala avtalet gäller det att man ska söka föräldraledighet minst tre månader i förväg. Jobbar du privat eller statligt är det två månader, oberoende om du har kollektivavtal eller inte.

Planera arbetstiden med din rektor

Hur du vill lägga din föräldraledighet är något som ska planeras tillsammans med din rektor eller förskolechef. Du har rätt att be arbetsgivaren om hur du vill göra. Det kan vara att du vill arbeta kortare alla eller vissa dagar eller att du vill vara helt ledig en dag.

Prata med din rektor om hur du vill lägga föräldraledigheten så att ni båda är överens.

Dina önskemål ska styra

Om ni inte kan komma överens om hur du ska vara ledig så ska arbetsgivaren i första hand gå dig till mötes och låta dina önskemål styra. Undantaget är om ditt önskemål skulle vara till stort problem för verksamheten.

Om arbetsgivaren säger att du inte kan få igenom dina önskemål så ska hen underrätta både dig och Lärarförbundet. Det här ger Lärarförbundet möjlighet att prata med din arbetsgivare om beslutet, ifall du vill det.

Kontakta Lärarförbundet om du behöver hjälp

Du kan alltid kontakta ditt ombud eller din avdelning om du inte tycker att du och arbetsgivaren är överens om föräldraledigheten.

Mängden arbete ska minskas

När du arbetar deltid ska du göra samma sak som tidigare, men i mindre omfattning. De arbetsuppgifter som står i ditt anställningsavtal ska du få möjlighet att fortsätta att göra. Dock ska mängden minskas eftersom du inte arbetar lika mycket för tillfället.

Arbetsuppgifterna ska vara desamma

Arbetsgivaren kan inte ändra i dina arbetsuppgifter, till exempel ta bort din planeringstid. Du har fortfarande rätt till för- och efterarbete inför lektioner och tid i barngruppen.

Ditt schema är personligt och hur ditt personliga schema ska läggas upp diskuterar du med din chef.

Kontakta Lärarförbundet

Har du frågor eller problem om vad du ska hinna med i din tjänst så kan du alltid prata med ditt ombud eller din avdelning.

  • Skapad 2014-12-04
  • Uppdaterad 2021-07-07
Frågor & Svar