Lärarförbundet
Bli medlem

Vad gäller för dig som är lärare och behöver vara sjukskriven?

Den ersättning du får när du blir sjuk kommer från flera olika håll. Den första tiden får du sjuklön från arbetsgivaren och därefter får du sjukpenning från Försäkringskassan. Genom ditt avtal framgår det om du kan vara ledig för till exempel rehabilitering eller vissa läkarbesök.

Precis som för alla andra arbetstagare måste du som är lärare, förskollärare eller fritidspedagog och är sjuk visa läkarintyg för din arbetsgivare om du är sjuk längre än sju dagar. Arbetsgivaren kan begära att intyget ska vara utfärdat av en viss läkare eller tandläkare. I så fall ska arbetsgivaren betala kostnaden för intyget.

Du behöver i normalfallet endast visa upp sidan som visar från och med när du är sjukskriven, i vilken omfattning och hur länge arbetsförmågan bedöms vara nedsatt. Du behöver inte visa upp sidan som innehåller diagnosen. Det kan även inträffa att arbetsgivaren, eller Försäkringskassan, begär sjukintyg från en tidigare dag än från kalenderdag åtta. Det kan ske med stöd av Sjuklönelagen, vid särskilda skäl, samt i förekommande fall med stöd av det kollektivavtal som gäller.

Det är mycket viktigt att du sjukanmäler dig omgående för att du ska ha rätt till sjuklön.

Obs! Med anledning av pandemin orsakad av covid-19 finns lättnader i kravet på att visa upp ett läkarintyg till arbetsgivaren. Läs mer här.

Sjuklön

Om du är sjuk och har nedsatt arbetsförmåga betalar arbetsgivaren ut sjuklön dag 1-14. Från sjuklönen dras sedan ett karensavdrag som motsvarar 20% av en veckas sjuklön.

Reglerna om karensdag ändrades från och med 1 januari 2019. Då infördes istället ett karensavdrag. Läs mer om karensavdraget här.

Det är du som avgör hur nedsatt din förmåga är, fram tills dess att en läkare och Försäkringskassan kommer in i bilden. Normalt krävs läkarintyg efter en vecka och anmälan går till Försäkringskassan efter 14 dagar. Från den 15 dagen betalar Försäkringskassan ut sjukpenning. I flera kollektivavtal kompletteras sjukpenningen med 10 procent sjuklön från arbetsgivaren t o m den 90:e dagen. För att du ska kunna arbeta deltid krävs det en deltidssjukskrivning.

Ersättning vid långtidssjukskrivning

Om du blir långvarigt sjukskriven kan du också vara berättigad till ersättning från avtalade försäkringar som arbetsgivaren betalar. Olika kollektivavtal reglerar denna fråga på olika sätt. Om det inte finns något kollektivavtal kan denna extra försäkring saknas helt och hållet. Information om det hittar du på webbsidan mintrygghet.se.

Om sjukskrivningen dras in

Får du besked om att din sjukpenning kommer dras in är det viktigt att du agerar på en gång. På sidan Om din sjukpenning dras in kan du läsa om vad du ska göra.

När du blir sjuk på sommaren

Skulle du bli sjuk under sommaren är det viktigt att du på en gång meddelar din arbetsgivare att du vill ta ut din semester vid ett annat tillfälle. På sidan Sjuk under sommaren kan du läsa om vad som gäller för just dig.

Arbetsgivaren ska betala "vobbande"

”Vobbar” du, det vill säga både jobbar och vabbar samtidigt, måste din arbetsgivare godkänna det och i så fall betala ut lön. Det kan inte arbetsgivaren tvinga dig till, men om du praktiskt tycker att det funkar (till exempel att barnet sover eller sysselsätter sig själv) så ska du komma överens med chefen om att du jobbar en del av dagen och vabba resten.

Läkarbesök på arbetstid

Får du gå till läkare på arbetstid? När ska du anmäla dig sjuk? När ska du ha intyg? Beroende på vilket kollektivavtal du har gäller olika regler.

Anställda inom kommun, landsting och arbetsgivare som tillhör Sobona (och tidigare Pacta)

Du har rätt till ledighet med bibehållen lön när du besöker läkare eller sjukhus vid:

 • akut sjukdom
 • olycksfall

Detta gäller om det är nödvändigt att besöken sker på arbetstid.

 • blivande föräldrar (det vill säga inte bara den som är gravid) har rätt till två besök hos mödravårdcentral med bibehållen lön.

Arbetsgivaren kan även bevilja ledighet med bibehållen lön för övriga besök inom hälso- och sjukvård (det är dock frivilligt).

Anställda inom staten

Du har rätt till ledighet med bibehållen lön när du:

 • besöker läkare, företagshälsovård, öppen vård, mödravårdscentral eller blodcentral
 • besöker tandläkare för akuta tandbesvär
 • genomgår undersökning eller behandling efter remiss av tandläkare eller läkare.

Privat anställda

Om du är anställd av en arbetsgivare som är medlem i Sobona (och tidigare KFS), har du rätt till ledighet med bibehållen lön under högst tio tillfällen per kalender år för:

 • förstagångsbesök hos läkare eller tandläkare vid akut sjukdom eller olycksfall
 • besök hos läkare, sjukgymnast/motsvarande eller sjukhus vid behandling efter remiss av läkare
 • besök vid mödravårdscentral i egenskap av blivande förälder vid högst två tillfällen per havandeskap.

För övriga privata avtalsområden kan arbetsgivaren bevilja permission, ledighet med lön. Hos de arbetsgivarna är det inte specificerat vilka tillfällen du har rätt ledighet med lön. Prata med din arbetsgivare om vad som gäller.

 • Skapad 2013-09-12
 • Uppdaterad 2021-07-06
Frågor & Svar