Lärarförbundet
Bli medlem

Vad är en administrativ lärarassistent?

 Lärarförbundet ser en lärarassistent som en administrativ stödfunktion.

Lärarförbundet ser en lärarassistent som en administrativ stödfunktion.

Begreppet lärarassistent har har getts olika innebörd vid olika tillfällen. Vad är egentligen en lärarassistent och vad ska han eller hon göra i skolan? En lärarassistents uppgifter bestäms av skolans behov och ska aldrig ersätta en legitimerad lärare.

Begreppet lärarassistent har i dagsläget fått olika innebörd. Lärarförbundet ser en lärarassistent som en administrativ stödfunktion.

Administrationen som ligger utanför lärarens kärnuppdrag – lärandet – har tyvärr fortsatt utgöra en stor del av lärares arbetsbelastning, något de flesta lärare anser enligt flera undersökningar.

Lärarförbundet vill införa lärarassistenter i skolan så att tiden för administration istället kan läggas på för- och efterarbete och kollegialt samarbete.

Ska avlasta lärarnas administration

En administrativ lärarassistent kan avlasta lärarna genom att ta hand om praktiska göromål, som till exempel blankett- och informationshantering, kopiering och iordningställande av teknik. De kan även bidra i samarbeten kring frilufts- och temadagar med planering, praktisk organisation och utförande. Lärarassistenter kan finnas i alla skolformer.

Ersätter inte lärare eller annan stödfunktion

Lärarassistenter ska alltså inte ersätta en lärare, eller någon stödfunktion som exempelvis elevassistent, kurator eller vaktmästare. Funktionen ska fungera som ett administrativt stöd och avlasta lärare med göromål som inte ingår i kärnuppdraget. Lärarförbundet ser också att det förutom administrativa lärarassistenter behövs fler personer i varje yrkeskategori i skolans elevhälsa.


Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här