Lärarförbundet
Bli medlem

​ Vårpropositionen april 2018

Lärarförbundet kommenterar regeringens vårbudget: Regeringen erkänner den allvarliga bristen på behöriga lärare men avstår ytterligare satsningar för att locka fler till läraryrket!

Regeringens mål är en jämlik kunskapsskola, som håller samma höga kvalitet i hela landet och i vilken samtliga elever utifrån sina förutsättningar får möjlighet att utvecklas fullt ut. Detta meddelar regeringen i sin vårändringsbudget som presenterades idag. Lärarförbundet håller med om målet men för att det ska uppfyllas måste regeringen säkerställa mer resurser för att lösa den alarmerande lärarbristen som vi står inför idag.

–Vägen till en jämlik kunskapsskola, som håller samma höga kvalitet i hela landet, går genom tydliga satsningar på fler lärare och bättre arbetsvillkor. Detta saknas i vårbudgeten. Vi väntar på kraftfulla insatser som avlastar och säkrar att lärare får ägna sig åt det som gör skillnad för eleverna och utvecklar undervisningen. Bara så kan lärareffekten maximeras, säger Johanna Jaara Åstrand, förbundsordförande för Lärarförbundet.

Regeringen skriver att bristen på legitimerade och behöriga lärare är mycket oroande men förslår inga nya åtgärder för att komma till rätta med situationen. Följande förändringar föreslås:

  • Läsfrämjande insatser och inköp av böcker i förskolan - 50 miljoner kronor
  • Kompetensutvecklingsinsatser inom sex- och samlevnadsundervisningen och arbete mot kränkande behandling i skolan – 50 miljoner kronor
  • Vuxenutbildningen får ökat anslag med 110 miljoner kronor varav 60 miljoner kronor till sfi
  • Sameskolstyrelsen får ökat anslag med 15 miljoner kronor.

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här