Lärarförbundet
Bli medlem

Utvecklingssamarbete med andra lärarorganisationer

De lila markeringarna är områden där Lärarförbundet är engagerat i utvecklingssamarbeten. Gula ringarna markerar områden där Lärarförbundet är engagerat i EI:s kvinnonätverk. Svart-prickiga markeringar visar områden där Lärarförbundet är engagerat i pedagogiskt nätverk. 2019-10-18

De lila markeringarna är områden där Lärarförbundet är engagerat i utvecklingssamarbeten. Gula ringarna markerar områden där Lärarförbundet är engagerat i EI:s kvinnonätverk. Svart-prickiga markeringar visar områden där Lärarförbundet är engagerat i pedagogiskt nätverk. 2019-10-18

Lärarförbundet är engagerat i utvecklingssamarbete med lärarorganisationer i Afrika, Asien, Europa och Latinamerika. Här följer en kort beskrivning av de olika samarbetsprojekten.

Lärarförbundet stöder lärarorganisationer i alla delar av världen Det gör vi för att försvara demokratiska, mänskliga och fackliga rättigheter. Vi vill höja lärarnas status, påverka utbildningspolitiska frågor och utbyta erfarenheter och kunskap.

Utvecklingssamarbetets främsta mål är att stödja arbetet med att bygga upp demokratiska, oberoende och starka fackliga organisationer Detta sker ofta genom facklig utbildning av medlemmar.

De kan i sin tur ställa krav på sina regeringar att arbeta för att nå målet om utbildning för alla med kvalitet.

Arbetet sker i nära samarbete med Education Internationals regionkontor och ibland i samverkan med andra lärarorganisationer.Interaktiv karta över Lärarförbundets utvecklingssamarbete samt några intervjuer med lärarkollegor ute i världen (blå markör).

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här