Lärarförbundet

Skolutvecklingsprogram ska ge minskad administration för lärarna

Lärarförbundet välkomnar regeringens förslag att minska administrationen för lärarna och göra skolan mer effektiv genom nationella skolutvecklingsprogram. Lärarförbundet har föreslagit liknande åtgärder tidigare.

För att göra skolan effektivare beslutar regeringen att införa ett nationellt skolutvecklingsprogram, som ska ge stöd till skolor och deras huvudmän. Det innebär främst att administrationen ska minskas och göras effektivare för lärare och rektorer. Programmet ska hjälpa lärarna att utveckla sin undervisning

- Detta är en satsning i rätt riktning. Lärarförbundet har länge krävt att lärare ska få vara lärare och skolledare just skolledare, och då krävs minskad administration och större utrymme för professionens bedömningar, säger Maria Rönn, 1:e vice ordförande i Lärarförbundet.

Andra satsningar måste ske

Men det är också viktigt att det sker samtidigt med andra satsningar som bidrar till att göra läraryrket attraktivt så att Sverige får fler lärare. Om tio år saknas 65 000 lärare.

- Regering och huvudmän behöver ta många fler steg för att höja lärarlönerna och minska arbetsbelastningen för att möta den accelererande lärarbristen, säger Maria Rönn.

Lärarförbundet har föreslagit

Sen tidigare har Lärarförbundet föreslagit ett nationellt kompetensutvecklingscentrum för att ge lärare bättre förutsättningar att lyckas i yrket.

- Regeringens förslag till metodutveckling är därför intressant. Det är viktigt att undervisningen bygger på forskning och beprövad erfarenhet. Men lärare och skolledare måste också få tid till att göra professionella bedömningar, tid för kollegialt lärande och tid till att utveckla undervisningen tillsammans, säger Maria Rönn.

Regeringens mål är att Skolverkets arbete ska komma igång i höst. 140 miljoner ska avsättas för programmet årligen.

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här