Lärarförbundet
Bli medlem

”Utvecklingen på fritidshemmen är oacceptabel”

Barngrupperna i fritidshemmen har fördubblats på 20 år och bara sedan 2006 har det varit en 27 procentig ökning av barngruppernas storlek. Under förra året publicerade Lärarförbundet en undersökning om lärare i fritidshemmen. 81 procent av lärarna angav att arbetsbelastningen hade ökat påtagligt und

Lärarna i fritishemmen svarade i undersökningen att de största problemen med arbetssituation var elevgruppernas storlek, att lokalerna inte var ändamålsenliga, låg personaltäthet samt för lite tid för planering av verksamheten.

Johanna Tesoro, förklarar för TV4 Nyheterna hur hon ser på situationen i fritidshemmen:

- Det krävs mer av oss som som arbetar på fritids. Vi behöver i princip dela upp oss i atomer för att kunna ha den höga kvalité på verksamheten - som vi ska ha.

Fritidshemmen har en viktig roll

- Det är en utveckling som Skolverket upprepade gånger har påpekat och som är fullständigt oacceptabel. Fokuseringen på det enkelt mätbara har gjort politikerna blinda för vad som händer på fritids. De vägrar att förstå vilken viktig roll fritidshemmen har för lärandet, säger Lärarförbundets ordförande, Eva-Lis Sirén.

Skillnader mellan olika kommuner

Lärarförbundet kan visa att det finns en viss skillnad mellan de kommuner som har en socialdemokratisk kommunstyrelseordförande som i genomsnitt har 39,7 barn i fritidshemsgrupperna och de moderatstyrda som i genomsnitt har 41.7 barn i grupperna.

Tyst från partierna om gruppstorlekar på fritids

- Medan partierna tävlar om att vilja minska antalet barn i grupperna i skolan så kan jag konstatera att inget parti har brytt sig om barngruppernas storlek på fritids. Mot bakgrund av att de yngre eleverna spenderar uppemot halva sin skoldag i fritidshem är det obegripligt. Att det är en vettig investering att satsa där i stället för att reparera i efterhand är uppenbart. Vilket parti tar bollen och satsar på barnen i fritidshemmen i sina valmanifest? säger Eva-Lis Sirén.

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här