Lärarförbundet
Bli medlem

Utsattheten ökar i coronakrisen - då blir förskolan extra viktig

Jeanette Kennerfalk är rektor inom förskolan i Kalmar kommun. Hon berättar om ett slags stabilitet i Coronakrisen, men också om oro för barn som är hemma.

Förskolan Trollet, där Jeanette är rektor, är en kommunal enhet i Kalmar som består av fyra förskolor där det finns omkring 300 barn. Hon är chef över en organisation med 75 medarbetare och är ledamot i Lärarförbundet Skolledares nationella styrelse och representant för Lärarförbundet Skolledare i kommunen.


Hallå Jeanette, hur har du det på jobbet i corona-krisen?


- Jag har det bra på jobbet. Att ha en fantastisk arbetsplats att gå till är lugnande i oroliga tider


Hur har ditt jobb förändrats när du ser tillbaka på det som hänt?


- Nu har det lugnat sig något och det finns planer för mycket som kan inträffa. Det har infunnit sig ett slags normalläge mitt i allt detta som är annorlunda. Men under de första sex veckorna var arbetsbelastningen enorm, som för alla andra rektorer. Jag har aldrig arbetat så intensivt med en fråga som jag gjorde under denna period.


Hur gör ni för att åstadkomma dettanormalläge”?


- Vi försöker så långt som möjligt att jobba som vanligt. Vi har inte tagit bort någon undervisning. Arbetet med reflektioner, samtal i pedagogiska utvecklingsgrupper och fortbildning fortsätter, även om formen ser annorlunda ut.


Känner du oro för barnen?


- Vi har fått signaler från Socialtjänsten om att vårdnadshavare mår psykiskt dåligt på grund av pandemin och att detta drabbar barnen. I familjer där det förekommer våld, psykisk ohälsa, ekonomiska svårigheter eller missbruk så ökar utsattheten då hela samhället är oroligt. Då är vi på förskolan extra viktiga för dessa familjer och särskilt för barnen.


Åter till: Lärare och skolledare berättar om corona

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här