Lärarförbundet
Bli medlem

Utredning om rektorernas arbetssituation

Regeringen har äntligen tillsatt den utredning om rektorernas arbetssituation som utlovades redan i budgetpropositionen hösten 2013.

Enligt direktiven ska utredaren kartlägga rektorernas arbetssituation och vilka förutsättningar huvudmännen ger rektorer att utöva sitt ledarskap.

Utredare blir professor Olof Johansson som är chef för Centrum för skolledarutveckling vid Umeå universitet.

Ska föreslå åtgärder

I uppdraget ingår också att redovisa rektorernas och huvudmännens uppfattning i frågor som rör pedagogiskt ledarskap och föreslå åtgärder för att stärka rektorernas ansvar, befogenheter och pedagogiska ledarskap.

Utredaren ska i sitt arbete samråda med SKL, Friskolornas riksförbund, Lärarförbundet och Skolledarförbundet och redovisa sitt uppdrag senast den 28 februari 2015.

I Lärarförbundets rapport "Låt skolledare fokusera på att vara skolledare", efterlyser vi regeringens utredning bland våra krav. Det är dock beklagligt att förskolechefernas arbetssituation inte ryms i regeringens utredningsdirektiv. Lärarförbundets rapport visar en pressad vardag även i förskolan.

  • Skapad 2014-04-15
Frågor & Svar