Lärarförbundet
Bli medlem

Utredning kritiserar Karlskrona kommun i Yara-fallet

- Arbetsgivarens agerande gentemot rektorn var djupt olyckligt och oprofessionellt, säger förbundsjurist Kirsi Piispanen.

- Arbetsgivarens agerande gentemot rektorn var djupt olyckligt och oprofessionellt, säger förbundsjurist Kirsi Piispanen.

På valborgsmässoafton 2014 avled 8-åriga Yara i sitt hem i Karlskrona efter att ha utsatts för våld i hemmet. En vecka efter dödsfallet utsågs rektorn till syndabock av arbetsgivaren. Nu kritiserar en utredning kommunens agerande.

Rektorn utsågs till syndabock av arbetsgivaren vid en presskonferens och blev avstängd från sin anställning. Kommunens behandling av rektorn väckte starka reaktioner mot kommunen och mot slutet av 2014 beslutade Karlskrona kommun att dess agerande skulle få utredas av externa utredare. Deras utredning presenterades den 5 mars 2015.

Kommunen kritiseras kraftigt

I rapporten riktar utredarna kraftig kritik mot kommunens agerande.

I rapporten framkommer bland annat att

  • kommunens krishantering saknat HR-perspektiv
  • kommunens krisledning och krishantering brustit
  • de anställda inte har skyddats tillräckligt av arbetsgivaren
  • arbetsgivaren har agerat illojalt gentemot rektorn och särskild kritik framförs mot att rektorn hängts ut vid presskonferensen
  • den grupp som fattade beslut om att rektorn skulle stängas av efteråt har haft olika bild av varför avstängningen verkställdes
  • arbetsgivaren borde ha gjort en arbetsskadeanmälan

Enligt utredarna fanns det skäl i kollektivavtalet för avstängning men arbetsgivaren kunde istället ha vidtagit mindre långtgående åtgärder.

- Det är mycket kraftig kritik som framförs mot kommunen och nu återstår det för kommunen att hantera denna kritik och vidta åtgärder. Arbetsgivarens agerande gentemot rektorn var djupt olyckligt och oprofessionellt, säger förbundsjurist Kirsi Piispanen.

Det är bra att utredarna så tydligt förklarar att arbetsgivaren har agerat illojalt mot rektorn. När det gäller avstängning så delar inte Lärarförbundet utredarens uppfattning om vad kollektivavtalet innebär. Enligt Lärarförbundet fanns det alltså inte någon grund för avstängning just i denna aktuella situation. 

- Rektorn och arbetsgivaren var dessutom ense om time-out och arbetsgivaren hade inte rätt att ensidigt frångå överenskommelsen. Och precis som utredarna säger fanns det ju andra alternativa handlingssätt, säger Kirsi Piispanen.

Lärarförbundet biträder

Lärarförbundet har redan tidigare beslutat att bistå vid upprättande av en polisanmälan avseende arbetsmiljöbrott, förtal, framkallande av fara och underlåtenhet att göra en arbetsskadeanmälan. Denna polisanmälan har lämnats till polisen och åklagaren har beslutat att inleda en förundersökning. Denna förundersökning pågår för närvarande.

Dessutom pågår det en arbetsrättslig förhandling där förbundet anser att arbetsgivaren brutit mot kollektivavtalet för att avstängningen meddelades utan att det först hölls en överläggning med Lärarförbundet.

  • Skapad 2015-03-06
Frågor & Svar