Lärarförbundet
Bli medlem

Utmaningen: att få en jämn arbetsbelastning

Ett år gammal som ombud, och glad att hon tog på sig uppdraget. –”Jag känner att jag påverkar och därför vill jag fortsätta som ombud”, berättar Elif Florin, grundskollärare 4-6 och Lärarförbundets ombud på Möllevångsskolan i Malmö.

En kollega gick på föräldraledighet förra året och då hoppade Elif Florin på ombudsuppdraget, utan att det var något som hon egentligen hade tänkt sig. Nu är hon ett av två ombud på Möllevångsskolan, en F-9-skola i Malmö. På frågan varför det blev just hon svarar hon:

Kanske för att jag är en sådan som tycker det är viktigt att lyssna och stötta, driva och utveckla. Genom att vara ombud får jag insyn och jobbar nära ledningen, och det är spännande!, säger Elif Florin.

Viktigt att resurserna riktas rätt

Möllevångsskolan är en av Malmös så kallade indexskolor, vilket betyder att skolan på grund av socioekonomiska faktorer får extra resurser. Just nu växer skolan på alla håll och kanter och det börjar bli lite trångt. I vissa årskurser är det tre paralleller vilket man inte haft tidigare.

Den största utmaningen är att få till en jämn arbetsbelastning på skolan. Det är viktigt att resurserna riktas dit de bäst behövs men i praktiken blir det inte alltid så, med oförutsedda händelser som uppstår. För att det inte ska bli huggsexa behövs en bra överblick och en organisation som kan ta dessa beslut.

Ibland tryter också resurserna. Ett exempel på det är studiehandledning på modersmålet där det inte längre finns tillräckligt med resurser för att ge studiehandledning till elever som varit här en längre tid eller är födda här och har brister i det svenska språket.

Resurserna behövs – det blir tufft för både lärare och elever om inte vi kan ge de allra bästa möjligheterna. Och ärligt talat – en bra start i skolan är något både Malmö och hela Sverige tjänar på i förlängningen.

Det märks att Elif brinner för frågorna som rör förutsättningarna för läraruppdraget, och det är också medlemmarnas viktigaste frågor.

Det är viktigt att vi uppmärksammar varandra och skolledningen på om någon av oss har för mycket på sitt bord. Det måste fram – så vi kan göra något åt det!

Mer satsningar behövs

De senaste åren har många politiker pratat om vikten av stöd tidigt i skolan och lågstadiet har fått ta del av statliga satsningar, det så kallade ”lågstadielöftet”.

Att börja fyran och jobba mot sexans mål är tufft för en del. Behoven av stöd är ofta fortsatt stora när eleverna börjar fyran och upp mot högstadiet.

Det kan till exempel handla om behov av snabbare kartläggning av nyanlända elevernas kunskaper, kontinuerligt stöd av speciallärare/specialpedagog och aktiva elevhälsoteam som ser och stöttar.

Det har varit välbehövliga satsningar på lågstadiet och det behövs mer. Men vi behöver dessutom satsningar från politikerna på bättre förutsättningar på mellanstadiet!

Engagemang ger resultat

Nu har Elif Florin varit ombud i ett och ett halvt år. På frågan om hon rekommenderar andra att bli ombud blir svaret tveklöst ja.

Det är spännande och jag lär mig väldigt mycket – sådant som jag funderat på men inte haft koll på. Jag får uppskattning och stöd från både avdelningen och kollegorna.

Att de är två ombud på skolan som kan komplettera och stötta varandra, är också en styrka. Elif tycker att hon påverkar och vill därför fortsätta som ombud:

Innan lönesamtalen uppmärksammade vi en kollegas felaktiga titel, vilket innebar att medlemmen fick en ny titel. En teknikalitet som givetvis har stor betydelse för medlemmen. Det känns bra att engagemang ger resultat och att jag kan göra skillnad!

Nästa steg är att komma igång med regelbundna möten på skolan för att mer systematiskt hämta in kunskap om kollegornas arbetssituation och synpunkter. På dessa möten kan alla känna sig välkomna.

Om vi ombud hör någon som uttrycker något så tar vi det vidare, det är vår uppgift som ombud för kollegorna.

Bland det bästa med skolan är stämningen och det tillåtande klimatet som gör att många känner sig välkomna.

Vi har en skola där mycket går rätt till. Det finns ingen misstro, utan en öppen dialog. Vi lär oss av våra misstag och har fokus framåt.

Sagt om Elif:

" Elif är väldigt engagerad i sin roll som lärare och ombud. Hon är noga med att se alla, elever såväl som kollegor, och inspirerar mig och andra till att alltid vilja utvecklas. Hon har organiserat det fackliga arbetet på skolan, vilket gör att facket känns närmare nu än någonsin."

Christoffer Hejdedal, idrottslärare

" Elif är en engagerad och orädd person som alltid vågar stå för vad hon tycker. Hon ställer upp för de som behöver stöd, elever som kolleger. Dessutom är hon rolig, smart och envis; en riktigt bra facklig partner och kollega till mig."

Josefin Thomsen Vartanian, grundskollärare och ombudskollega

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här