Lärarförbundet
Bli medlem

​Utbildningsministern har lyssnat på Lärarförbundet Skolledare

Statskontoret har fått i uppdrag av Anna Ekström att utreda hur fler klagomål kan hanteras av huvudmännen.

Idag anmäler många vårdnadshavare skolor direkt till Skolinspektionen. Detta sker trots att huvudmannen enligt skollagen ansvarar för att ta emot och utreda klagomål mot verksamheten. En anmälan till Skolinspektionen tar mycket tid och kraft från skolledare och lärare.

Lärarförbundet Skolledare har därför länge krävt att en anmälan endast får gå till Skolinspektionen om den först har hanterats av huvudmannen. Nu har regeringen lyssnat och tagit ett tydligt steg på vägen. Statskontoret har fått ett uppdrag från regeringen att utreda en bättre ordning för klagomål och anmälningar. En ordning som innebär att huvudmannen hanterar fler anmälningar.

Ann-Charlotte Gavelin Rydman, ordförande för Lärarförbundet Skolledare, har länge drivit detta krav gentemot politiker och beslutsfattare.

Varför är det viktigt att huvudmannen hanterar fler anmälningar?

- Jag menar att många ärenden kan lösas snabbare och enklare om anmälningar går direkt till den som faktiskt utför verksamheten. Enkla missförstånd kan redas ut snabbt och massor av onödigt utredande och dokumenterande kan undvikas, säger Ann-Charlotte

Finns det flera skäl?

- Lärarförbundet Skolledare har visat att risken att bli anmäld till Skolinspektionen leder till överdokumentation. För mig är det dessutom viktigt med rak kommunikation. Jag tycker att det är självklart att den som har ansvaret för verksamheten får ta emot klagomålen först och prata direkt med den som är missnöjd. Det är en konstig ordning att en statlig myndighet agerar mellanhand och domare direkt.

Vad hoppas du kommer ut av Statskontorets utredning?

- Uppdraget ska redovisas den 30 november i år. Därefter kan det säkert gå fort innan vi får en bättre ordning för anmälningar och klagomål.

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här