Lärarförbundet
Bli medlem

Utbildning för skolledarombud

Skolledarombuden är viktiga för Lärarförbundet Skolledare i det lokala arbetet. Välkomna att ta del av vår utbildning för dig som är eller kan tänka dig bli skolledarombud.

Skolledarombudet har en nyckelfunktion i Lärarförbundet Skolledares lokala organisation och behövs för att vi ska kunna stå starka. Vår strävan är att det ska finnas minst ett skolledarombud i varje avdelning där vi har skolledarmedlemmar. Ett duktigt skolledarombud kan verkligen göra skillnad för sina kollegor och för sin yrkeskår – därför ska du intressera dig för detta.

Från och med hösten 2017 startade vi en helt ny skolledarombudsutbildning. Den är förlagd till Stockholm och genomförs en gång per termin.

De som är anmälda och antagna till utbildningen kommer att ges några timmars introduktion på respektive regionala kontor av sin skolledaransvarige ombudsman före utbildningstillfället. Efter genomförd utbildning sker en uppföljning i syfte om att reflektera över framtiden som skolledarombud, vilkets stöd som kan ges och vad skolledarombudet kan göra.

Utbildningen genomförs under två dagar och kursledning består av skolledaransvariga ombudsmän och en representant från Lärarförbundet Skolledares nationella styrelse.

Skolledarombudsutbildningens syfte är att:

  • ge verktyg och kunskap så att du kan företräda skolledarnas intressen lokalt
  • ge en orientering i förbundets politik i såväl villkors- som yrkesfrågor samt medlemskapets värde
  • tydliggöra förväntningar på uppdraget som skolledarombud

Lärarförbundet står för skolledarombudens samtliga konferenskostnader samt resor och logi. (Logi erbjuds endast till boende utanför Stockholm). Kursdeltagarna ska begära tjänstledighet med stöd av Lagen om facklig förtroendeman, senast 14 dagar före utbildningens start.

Du hittar aktuella tillfällen och möjlighet till att anmäla dig här.

Ytterligare information lämnas av Anne Dahlberg, utbildningsutvecklare, tel 070-220 66 73, mail anne.dahlberg@lararforbundet.se


  • Skapad 2017-06-27
  • Uppdaterad 2021-02-25
Frågor & Svar