Lärarförbundet
Bli medlem

Utbildning för förtroendevalda: Ordförandeutbildning

Avdelningens uppdrag omfattar allt från stöd till medlem och arbetsplats, påverkan på arbetsgivare, till möten med allmänhet. Allt detta ska göras ”lärarförbundskt” – och det är ordförandeuppdraget.

Ordförande slår an tonen, drar upp riktningen, håller ordningen… Det handlar ofta om att släppa eller släpa fram andra att axla rollen som fack­lig företrädare.

”Nya ordförande” är en ledarskapsutbildning som syftar till att deltagarna stärks i ledarskapet och äger och formar det
- i linje med egna ambitioner
- inom ramen för Lärarförbundet
- i relation till andra
Ett återkommande fokus är arbetsplaster och möten med medlemmar: Vem är organisationen till för? Hur kan denne få veta det? Hur kan medlemmen vara en del i arbetet? Vi blandar reflektion, övningar, teori och lite provokation.

Målgrupp är - som titeln antyder - nyvalda ordförande.

Hitta aktuella utbildningstillfällen.


Kursansvarig: malin.hjorth@lararforbundet.se


Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här