Lärarförbundet
Bli medlem

Utbildning för förtroendevalda: Kommunal skolekonomi

Nu tar vi ett steg mot att öka lärares och skolledares inflytande över resurstilldelningen och resursanvändningen i den kommunala skolverksamheten.

Lärarförbundet erbjuder fackliga företrädare med förhandlingsuppdrag mot kommunen, utbildning i ämnet Kommunal skolekonomi. Syftet är att utveckla kunskap och kompetens som ska leda till att Lärarförbundets medlemmar får ökat inflytande över resurstilldelningen och resursanvändningen i den kommunala skolan. Genom att koppla samman skolors systematiska kvalitetsarbete med budgetprocessen är vår förhoppning att vi ska kunna öka trycket och framgången med att motivera ökade resurser till skolan.

Målet med utbildningen Kommunal skolekonomi är att:
- Utveckla kunskap och kompetens som leder till att Lärarförbundets medlemmar får ett ökat inflytande över resurstilldelning och resursanvändning

Utbildningens upplägg
- Under hela utbildningen arbetar vi med metoden analys, strategi och handling, som genomgående process
- Utbildningen sker i studiegrupper som består av 6 -10 personer med 2 till 3 deltagare per avdelning.
- En i gruppen kommer att ha rollen som gruppledare. Uppdraget innebär att förbereda inför sammankomsterna och i förväg vara lite mer insatt i vad varje övning går ut på.
- Gruppen träffas vid tre tillfällen med c:a fyra veckors mellanrum.
- Mellan träffarna genomförs uppgifter och undersökningar. Räkna med att avsätta minst en dag för dessa.
- Inför tredje tillfället involveras hela styrelsen i arbetet och i detta leder till att styrelsen kommer att ha en plan för det fortsatta påverkansarbetet.

Utbildningens form
Utbildningen sker i självstyrande studiegrupper vid tre tillfällen.
Gruppen tar ett gemensamt ansvar för att förstå, genomföra och dokumentera övningarna. Hemarbeten genomförs mellan de olika tillfällena och du läser litteraturen under tiden. Före, under och efter utbildningen har du tillgång till en Kursportal där du som deltagare har tillgång till allt studiematerial.

Cirkeln/kursen kan också organiseras av ett regionkontor. Detta för att underlätta för de förtroendevalda att genomföra alla delar i cirkeln.

Anmäl dig till utbildningen
Anmälan görs till ditt regionkontor efter dialog i avdelningsstyrelsen

Hitta aktuella utbildningstillfällen.

  • Skapad 2018-02-22
  • Uppdaterad 2018-02-22
Frågor & Svar