Lärarförbundet
Bli medlem

Utbildning för förtroendevalda: Arbetsrätt

Det här är en utbildning för dig som vill utvecklas i ditt agerande som förtroendevald inom det arbetsrättsliga området. Du har genomgått Lärarförbundets utbildning, FIA, eller har motsvarande kompetens,Du har förhandlingsuppdrag och företräder medlemmar inom avdelningens område.

Målet med Arbetsrättsutbildningen är att du ska:

- Kunna analysera, finna strategier och handla för att säkerställa den enskildes rätt och kollektivets rättigheter.

- Agera utifrån Lärarförbundets styrdokument och mål.


- Öka kompetensen i att använda avtal och lagstiftning.

-

Syftet med Arbetsrättsutbildningen är att du ska få:
- En utmanande, utvecklande och attraktiv utbildning, även till nytta i ditt eget läraruppdraget.
- Träna metoden som blir ett naturligt arbetssätt för att skapa struktur i Lärarförbundets arbete.

Utbildningens upplägg
Metoden, Analys, Strategi och Handling, är en genomgående process som vi arbetar med under hela utbildningen. Du som deltagare väljer, tillsammans med medlemmar på en arbetsplats ett förbättringsarbete inom ett område som behöver utvecklas. Detta väljs utifrån de olika områdesdelarna i utbildningen. Utbildningen ska ge dig förståelse och kompetens att analysera de frågor du ställs inför, för att hitta en eller flera strategier för att agera på bästa sätt.

Efter avslutad utbildning
När du är klar med utbildningen har du arbetat med att vara ombud för Lärarförbundets medlemmar och/eller företräda förbundets intressen, ärendehantering, anställningsavtalet, samverkan, kollektivavtal, förhandlingsuppdraget. Du har även berört lokal tvisterätt och sanktioner, disciplinära åtgärder, förflyttning, omplacering och uppsägningar . Du är orienterad i lagar, avtal, föreskrifter, förordningar, och har full koll på kommunikationen med regionkontoret.

Utbildningens form
Utbildningen leds av regionombudsmän vid 3 tillfällen om 2 dagar. Totalt 6 heldagar under en längre period. Ett förbättringsarbete kopplat till innehållet ligger mellan de olika tillfällena och du läser även litteratur under tiden. Före, under och efter utbildningen har du tillgång till en kursportal där ni deltagare får tillfälle att presentera er, möta andra deltagare och kursledare, värdera förkunskaper och reflektera tillsammans.

Anmäl dig till utbildningen
Anmälan görs efter dialog och behovsprövning i avdelningsstyrelsen, av studieorganisatör eller motsvarande.

Hitta aktuella utbildningstillfällen.

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här