Lärarförbundet
Bli medlem

Utbildning för förtroendevalda: Arbetsrätt

Vill du utvecklas inom det arbetsrättsliga området i ditt uppdrag som förtroendevald? Då är Lärarförbundets Arbetsrättsutbildning kursen för dig. På kursen lär du dig att analysera, finna strategier och handla för att företräda Lärarförbundet i frågor som rör enskild medlems och förbundets rätt.

Mål med utbildningen

Du som förtroendevald ska efter utbildningen

  • kunna, analysera, finna strategier och handla för att säkerställa enskild medlems rätt och kollektivets rättigheter
  • fått ökad kompetens i att använda avtal och lagstiftning
  • kunna se arbetsrätten utifrån både villkors- och yrkesperspektivet
  • agera utifrån strukturerade metoder för att nå framgång i avdelningen/klubbens arbetsrättsliga insatser
Under kursen går vi igenom följande:
  • Mitt uppdrag som förtroendevald
  • Anställningen: Före - Under - Avslut
  • Partsförhållandet: Arbetsgivare - Arbetstagarorganisation
  • Inflytande och påverkansmöjligheter
Utbildningens upplägg och form
Utbildningen omfattar sex dagar över en längre period. Hemarbete och Förbättringsarbete genomförs mellan de olika tillfällena samt att du läser litteratur under tiden.

Förkunskaper och anmälan till utbildningen
Du har genomgått Fackligt inflytande på arbetsplatsen (FIA) eller har motsvarande kompetens, har förhandlingsuppdrag och företräder medlem/medlemmar inom avdelningens område.
Anmälan görs av dig efter behovsprövning i avdelningsstyrelsen. Anmälningarna kommer att prioriteras tillsammans med verksamhetscheferna och Utbildningsenheten.


Hitta aktuella utbildningstillfällen.

Kontaktperson

Anne Dahlberg


  • Skapad 2015-06-26
  • Uppdaterad 2020-01-30
Frågor & Svar