Lärarförbundet
Bli medlem

Utbildning för förtroendevalda: Arbetsmiljö

Utbildningen vänder sig till dig som företräder Lärarförbundet i samverkan, medverkar i skyddskommitté eller stödjer lärare vid rehabilitering och arbetsskador. Du får en fördjupad förståelse för arbetsmiljöarbete och handlingsberedskap att påverka lärarnas arbetsmiljö.

Utbildningen omfattar 6 dagar vid tre tillfällen fördelade över en längre period. Under utbildningen genomför du också ett förbättringsarbete inom arbetsmiljöområdet. Du bestämmer tillsammans med din avdelningsstyrelse vad du ska fokusera på.

Ur programmet:

- Främjande och förebyggande arbetssätt

- Regelverket runt arbetsmiljön

- Förändringsarbete

- Samverkan på arbetsplatsen

- Redskap för det fortsatta arbetet - Stress sjukfrånvaro och rehabilitering

- Arbetsbelastning

Hitta aktuella kurstillfällen.

Kontaktperson:
Bittan Jansson

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här