Lärarförbundet
Bli medlem

Utbildning för förtroendevalda: Arbetsmiljö

Utbildningen vänder sig till dig som företräder Lärarförbundet i samverkan, medverkar i skyddskommitté och/ eller stödjer lärare vid rehabilitering och arbetsskador. Du får en fördjupad förståelse för arbetsmiljöarbete och handlingsberedskap att påverka lärarnas arbetsmiljö.

Förkunskaper: Du har genomgått Skyddsombudsutbildningar och FIA (fFackligt Inflytande på Arbetsplatsen) eller har liknande erfarenhet och kompetens.

Utbildningen omfattar 6 dagar vid tre tillfällen fördelade över en längre period. Du genomför också ett praktiskt arbete på hemmaplan ett förbättringsarbete inom arbetsmiljöområdet, med avstamp i Skolavtal- 18.

Målet med utbildningen

Tillsammans se till att förebyggande, främjande och rehabiliterande arbetsmiljöarbete tillämpas för lärare och skolledare på arbetsplatserna

Tillsammans på arbetsplatsen tillämpa rätten till inflytande/medverkan i arbetsmiljöfrågor i samverkan med arbetsgivaren, lokalt och centralt

Tillämpa olika verktyg och kunskapskällor till stöd för våra medlemmar, så att varje lärare och skolledare har en god arbetsmiljö med bra organisatoriska förutsättningar.


Hitta aktuella kurstillfällen.

Kontaktperson:
Bittan Jansson

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här