Lärarförbundet
Bli medlem

Utbildning för förtroendevalda: Arbetsmiljö

Den här utbildningen vänder sig till dig som är förtroendevald och företräder Lärarförbundet i förhållande till arbetsgivaren och ger stöd till medlemmar i rehabilitering och arbetsskador.

Mål med utbildningen

Du som förtroendevald ska efter utbildningen

  • agera så att förebyggande, främjande och rehabiliterande arbetsmiljö tillämpas för lärare och skolledare på alla arbetsplatser
  • lyssna och agera tillsammans på arbetsplatsen och tillämpa rätten till inflytande/medverkan i arbetsmiljöfrågor i samverkan med arbetsgivaren, lokalt och centralt
  • tillämpa olika verktyg och kunskapskällor till stöd för våra medlemmar så att varje lärare och skolledare har en god arbetsmiljö med bra organisatoriska förutsättningar.Utbildningens innehåll

Under kursen går vi igenom följande:

  • Hur samverkar vi på bästa sätt?
  • Arbetsmiljölagen och dess föreskrifter
  • Belastning och arbetsbelastning ur ett lärarperspektiv
  • Frisk- och riskfaktorer i arbetslivet
  • Rehabilitering

Utbildnings upplägg och form

Utbildningen omfattar sex dagar fördelat över en längre period samt ett praktiskt arbete på hemmaplan - Förbättringsarbete inom arbetsmiljöområdet. Det praktiska arbetet innebär att du väljer några arbetsplatser i din avdelning och följer dessa. Du arbetar konsultativt med ombuden på valda arbetsplatser och följer dessa. Du arbetar konsultativt med ombuden på valda arbetsplatser och dokumenterar hur ni jobbar och vad som händer.

Förkunskaper och anmälan till utbildningen

Du har genomgått Grundläggande ombudsutbildning/Skyddsombudens ombudsutbildning och Fackligt inflytande på arbetsplatsen (FIA) eller har motsvarande kompetens. Du förutsätt ha kännedom om aktuell lagstiftning inom området, främst arbetsmiljölagstiftningen.

Anmälan görs av dig efter behovsprövning i avdelningsstyrelsen. Anmälningarna kommer att prioriteras tillsammans med verksamhetscheferna och Utbildningsenheten.

Hitta aktuella kurstillfällen.

Kontaktperson:
Anne Dahlberg

  • Skapad 2014-09-29
  • Uppdaterad 2020-01-30
Frågor & Svar