Lärarförbundet
Bli medlem

Uppsättning om rasism och intolerans i skolan

Teater Tage Granit

Teater Tage Granit

Vill du arbeta mot främlingsfientlighet och rasism på din skola? Se Tage Granits interaktiva föreställning på Skolforum 2015. Teatergruppen ingår även i Lärarförbundets erbjudande för en utbildningsdag i samarbete med Tage Granit och Stiftelsen Expo.

Teater Tage Granit använder sig av interaktiv teater för att skapa dialog och diskussion runt svåra ämnen. Syftet är att ingjuta mod och självförtroende och ge en möjlighet att inspireras av varandras erfarenhet för att stå stärkt i sin fackliga värdegrund.

Verktygen för att bemöta vardagsrasism

I dialogen mellan publik och skådespelare får deltagarna tips, argument och idéer
Hur bemöter man vardagsrasism utifrån den fackliga värdegrunden: allas lika värde och rättigheter? Vad är det för samtal vi vill ha och hur får man en annan person att reflektera över sina fördomar och generaliseringar? Deltagarna deltar aktivt genom att muntligt ändra skådespelarnas repliker, från det som spelas upp till hur det istället bör gå till.

Vi frågar: Vad tyckte du om föreläsningen?

Efter att Tage Granit kört sin interaktiva teater på SETT2015, frågade vi tre i publiken vad de tyckte om föreläsningen.

Anna Barnholdt Anna Barnholdt, huvudman för Söderby friskola i Salem
- Jag tyckte det var väldigt bra. Det passar bäst i ett format där man lätt hör vad de andra i publiken säger hon. Dessutom var det kul att se all kunskap som fanns i publiken.
Anders Göransson Anders Göransson, förvaltningschef, Ålands gymnasium
- Det är ett bra och tänkvärt sätt att få deltagarna att reflektera över hur de bemöter andra. Det väcker tankar hos publiken.
Ewa Olausson Ewa Olausson, rektor på Björknäs gymnasium, Boden
- Det var jättebra och jag skulle gärna vilja boka det till min personal. Det är ett bra sätt för arbetslagen att arbeta på eftersom det engagerar lärarna istället för att man bara ska lyssna. Många lärare har bra idéer men vill inte skryta om dem inför andra, här får man berätta vad man tycker utan att skryta eftersom man är insatt i en situation.


Föreläsning: Intolerans och skolan

Konceptet bygger på en föreläsning där lärarna får den teoretiska kunskapen de behöver och interaktiv teater för att skapa kopplingen till vardagen i skolan och sätta igång diskussionen. Du kan välja på hel- eller halvdag och även ett kortare alternativ på några timmar.

Expos föreläsning tar avstamp i vi- och domtänkande och belyser rasismens och intoleransens idé, struktur, organisering och konsekvens. Du får en kunskapsöversikt om den organiserade rasism och intolerans som både elever och lärare kommer i kontakt med via internet och på gator och torg.

Expos utbildare presenterar strategier för att hantera och förebygga intolerans. Vi ger exempel på hur man kan bemöta fördomar och intolerans men samtidigt undvika att hamna i en konfrontation med låsta positioner.

Anmäl ditt intresse idag

Du kan anmäla ditt intresse, för att arrangera en utbildningsdag på din skola.
Kontakta Ulrika Lindberg, teaterchef, 0708 – 233 048, info@tagegranit.se

Om Tage Granit och Expo

Tage Granit och Expo har tidigare samarbetat under utbildningen Facket tar debatten på uppdrag av TCO. Tage Granit och Lärarförbundet har under ett antal år samarbetat runt frågor om rekrytering och facklig engagemang.  • Skapad 2015-01-19
  • Uppdaterad 2015-04-15
Frågor & Svar