Lärarförbundet
Bli medlem

Uppsägning på grund av arbetsbrist

Om en uppsägning på grund av arbetsbrist är oundviklig är det viktigt att du känner till vad som gäller. Och att du tar hjälp av Lärarförbundet.

Om möjligheterna till omplacering är uttömda förklarar arbetsgivaren att det föreligger arbetsbrist. Det innebär att det kan finnas saklig grund för att säga upp anställda.

Arbetsbrist är en juridisk term som betyder att arbetsgivaren av olika skäl har beslutat att dra ner på antalet anställningar på ett visst område.

Att andra anställda är överhopade av arbetsuppgifter har ingen betydelse i det sammanhanget.

Uppsägningstid

Om du har semester eller är föräldraledig börjar uppsägningstiden att löpa när du kommit tillbaka till arbetet efter ledigheten. Den som fyllt 67 år har, enligt LAS, inte rätt till längre uppsägningstid än 1 månad.

Om det inte finns något kollektivavtal gäller reglerna i LAS: minsta uppsägningstid är då en månad.

Kollektivavtalet ger i vissa fall en förlängd uppsägningstid.

Ring Lärarförbundet Kontakt!

Via Lärarförbundets medlemsservice, Lärarförbundet Kontakt, får du råd och stöd direkt. Ring 0770-33 03 03.

Kommentarer:

Anders
Anders Mases

Jag saknar en länk till, eller information om omställningsfonden på denna sida.

  • Skapad 2019-08-09 11:00
Anders

Om Anders Mases

Hej, jag är Yrkeslärare inom Handelsprogrammet på Almåsgymnasiet i Borås. Min Lärarexamen tog jag 1982. Har sedan dess varit gymnasielärare. Jag engagerade mig tidigt fackligt i Lärarförbundet. Sedan 2010 har jag varit med i Borås lokalavdelnings styrelse. Som kassör (några år), HSO, skyddsombudsutbildare och verksamhetsansvarig för Gymnasie och vuxenutbildningsförvaltningen. Det sista året även som vice ordförande i lokalavdelningen. Som facklig så tycker jag frågorna kring arbetsbelastning och arbetsmiljö väger tungt. Jag tror att ett viktigt steg för alla lärare i Sverige vore att vi blir ett lärarförbund. Att vi inte lägger tid och energi på att kriga mot varande utan att kraften och resurserna läggs på att jobba med arbetsmiljö, arbetsorganisation, arbetsbelastning och lön i stället.

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här