Lärarförbundet
Bli medlem

Uppsägning på grund av arbetsbrist

Om en uppsägning på grund av arbetsbrist är oundviklig är det viktigt att du känner till vad som gäller. Och att du tar hjälp av Lärarförbundet.

Om möjligheterna till omplacering är uttömda förklarar arbetsgivaren att det föreligger arbetsbrist. Det innebär att det kan finnas saklig grund för att säga upp anställda.

Arbetsbrist är en juridisk term som betyder att arbetsgivaren av olika skäl har beslutat att dra ner på antalet anställningar på ett visst område.

Att andra anställda är överhopade av arbetsuppgifter har ingen betydelse i det sammanhanget.

Uppsägningstid

Om du har semester eller är föräldraledig börjar uppsägningstiden att löpa när du kommit tillbaka till arbetet efter ledigheten. Den som fyllt 68 år har, enligt LAS, inte rätt till längre uppsägningstid än 1 månad.

Om det inte finns något kollektivavtal gäller reglerna i LAS: minsta uppsägningstid är då en månad.

Kollektivavtalet ger i vissa fall en förlängd uppsägningstid.

Ring Lärarförbundet Kontakt!

Via Lärarförbundets medlemsservice, Lärarförbundet Kontakt, får du råd och stöd direkt. Ring 0770-33 03 03.

  • Skapad 2014-03-12
  • Uppdaterad 2017-03-12
Frågor & Svar