Lärarförbundet
Bli medlem

Uppsägning av personliga skäl och avsked

En anställd som allvarligt misskött sig kan bli avskedad eller uppsagd av personliga skäl. Skulle detta hända dig, kontakta genast Lärarförbundet.

Uppsägning av personliga skäl

Uppsägning av personliga skäl kan ske om du inte uppfyllt dina skyldigheter enligt anställningsavtalet. Det kan ske om du blir långvarigt sjuk och inte kan arbeta längre. Men det kan också ske om du missköter ditt arbete eller på annat sätt uppträder olämpligt för tjänsten. Saklig grund för uppsägning av personliga skäl kan vara hot om våld, förskingring, illojal konkurrens, arbetsvägran och olovlig frånvaro med mera.

Innan du blir uppsagd är arbetsgivaren skyldig att kontakta Lärarförbundet. Detta gäller oavsett om din arbetsplats har kollektivavtal eller inte. De händelser som ligger till grund för en uppsägning av personliga skäl, får normalt sett inte ligga längre tillbaks i tiden än två månader.

Avsked

Den som grovt åsidosätter sina åligganden mot arbetsgivaren kan avskedas. Då gäller ingen uppsägningstid, utan man får gå direkt. Det är alltså frågan om grova fel som gör att förtroendet är brutet som stöld eller misshandel. Avskedandet ska vara skriftligt.

Riskerar du uppsägning av personliga skäl eller avsked?

Kontakta genast Lärarförbundet! Ring antingen den avdelning du tillhör eller vår medlemsservice på 0770 - 33 03 03.

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här