Lärarförbundet
Bli medlem

Uppehållsanställning/uppehållstjänst

Du som är uppehållsanställd jobbar 40 timmar per vecka men har uppehåll under sommaren och vintern. Här är regler kring uppehållstjänst och uppehållsanställning. Eftersom uppehållsanställning inte leder till full årslön är det är en typ av anställning som Lärarförbundet inte rekommenderar.

Uppehållsreglering finns bara i centrala kollektivavtal för dig som är anställd av kommun eller landsting, av Svenska kyrkan eller av en arbetsgivare som är medlem i Sobona (tidigare Pacta).

Den som är uppehållsanställd arbetar 40 timmar per vecka, men tack vare sommar- och vinteruppehållen blir antalet arbetade veckor färre än vid semesteranställning.

Vilka gäller det?

Uppehållsanställning kan gälla för en del förskollärare och fritidspedagoger. Eftersom uppehållsanställning inte leder till full årslön är det är en typ av anställning som Lärarförbundet inte rekommenderar och som gradvis minskar.

Och lönen då?

Lönen fördelas lika på årets alla månader, alltså även under uppehållen. Det går till så att man reducerar lönen med en så kallad uppehållslönefaktor.

Faktorn är olika beroende på hur många veckor som arbetsåret omfattar. Består ditt arbetsår av till exempel 290-296 kalenderdagar blir faktorn 0,92, vilket innebär att du får 92 procent av månadslönen under tolv månader.

Från och med arbetsårets början (dvs. från höstterminens start) det kalenderår du fyller 40 år förhöjs uppehållslönefaktorn med 0,03.

För övrigt gäller samma regler om arbetstid som vid semesteranställning.

Men uppehållslönen minskar i proportion till ledigheten om du har varit

 • sjuk mer än 180 dagar,
 • föräldraledig mer än 120 dagar (180 dagar för ensamstående förälder) eller
 • tjänstledig med helt löneavdrag under 30 dagar eller haft annan ledighet utan lön

Kommentarer:

Anonym
Anonym

Jag undrar hur man räknar ut lönen på en uppehållsanställning , jag har en heltidslön på 34000 och jobbar 82;5 % är över 40 år

 • Skapad 2018-12-20 22:43
Ingrid L
Ingrid L Andrén
Svar till Anonym

Hej!
När du skriver att du jobbar 82,5 % gissar jag att du menar din uppehållslönefaktor. Normalt noteras uppehållslönefaktorn i formen 0,83. Faktorn bör framgå av ditt anställningsavtal och du kan även titta på ditt lönebesked. Du är över 40 år så då bör uppräkningen med 0,03 redan vara vara gjord i din faktor.
Formeln för uträkning är:
heltidsmånadslön * uppehållslönefaktor = månadslön
T.ex.
34 000 * 0,83 = 28 220

 • Skapad 2018-12-21 09:38
Monica
Monica Martinsson
Svar till Ingrid L Andrén

Kommentaren har tagits bort...

 • Skapad 2018-12-21 14:22
Anonym
Anonym
Svar till Ingrid L Andrén

Jag jobbar 33 tim per vecka
Har sysselsättningsgrad 0;825
Med uppehållsfaktor 0,95

 • Skapad 2018-12-21 14:25
Ingrid L
Ingrid L Andrén
Svar till Anonym

Då bör uträkningen bli:
34 000 * 0,95 * 0,825 = 26 648
Kolla gärna med ditt lönekontor eftersom det kan finnas andra parametrar som inte syns här. Uppstår det fler funderingar så bör du kontakta din avdelning som kan hjälpa dig att reda ut frågorna.
Vänliga hälsningar Ingrid

 • Skapad 2018-12-21 14:47
Anonym
Anonym

Hej, jag undrar om det är bruttolönen pengarna dras av eller inte och hur många procent brukar det vara?

 • Skapad 2018-06-24 07:14
Ingrid L
Ingrid L Andrén
Svar till Anonym

Ja, det är din bruttolön som räknas om med den uppehållslönefaktor du har. Den faktorn kan vara mellan 0,77 - 0,98 (alltså 77 % - 98 %). Vilken faktor du har ska synas i ditt anställningsavtal.

 • Skapad 2018-06-25 16:09
Anonym
Anonym

Hej!
Stämmer det att man har 45 semesterdagar om man har uppehållstjänst?
Hur fördelas på sommaren och Jullovet?

 • Skapad 2018-06-11 09:52
Ingrid L
Ingrid L Andrén
Svar till Anonym

Nej, begreppet "45 kalenderdagar" har att göra med den tid av ferien/uppehållet som räknas som semesterperiod. Det spelar roll för lönen om du blir sjuk under sommaren.
Den som har en uppehållsanställning får över julen vanlig lön och under sommaren uppehållslön.

 • Skapad 2018-06-11 10:33
Anonym
Anonym

Hej!

Får man semesterersättning om man har uppehållstjänst?

 • Skapad 2016-12-18 20:25
Ingrid L
Ingrid L Andrén
Svar till Anonym

Du får semesterdagstillägg för de dagar du har semester (antalet bestäms av din ålder enligt kollektivavtalet AB). Semesterdagarna är förlagda till början av ferieperioden. Resten av ledigheten får du uppehållslön, som du själv har sparat ihop till genom att avstå lön under arbetsåret. Om du slutar din anställning betalas innestående semesterförmåner ut som semesterersättning.

 • Skapad 2016-12-19 12:03
Ingrid L
Ingrid L Andrén

Nej, rektor kan inte ensidigt ändra ditt anställningsavtal. Prata med ditt ombud eller din avdelning om du behöver hjälp med detta.

 • Skapad 2016-03-15 10:06
Anonym
Anonym

Om ni vill stoppa uppehållstjänsterna, vill ni då jobba för att förskollärare som jobbar i F-klass får ferieanställning som lärarna?

 • Skapad 2016-01-25 19:16
Ingrid L
Ingrid L Andrén
Svar till Anonym

Ja, absolut! Möjligheten för förskollärare i förskoleklass att ha ferietjänst finns redan (i bilaga M till det kommunala avtalet HÖK 12) men används inte i den utsträckning vi skulle önska.
Uppehållstjänst är, som det står i artikeln ovan, en form av deltidsanställning. Det innebär att den som har en sådan tjänst inte kommer att ha en heltidslön, något som bland annat får betydelse för den framtida pensionen.

 • Skapad 2016-01-26 16:11
Donald
Donald Meszaros
Svar till Ingrid L Andrén

Baseras pensionen på bruttolönen så kan jag inte förstå varför det är en motsättning? Som arbetstagare kan man värdera tiden med familjen högre. Jag förstår att jag hade haft några hundralappar mer varje månad utan uppehållstjänst men tar alltså hellre tiden. Finns det andra aspekter till varför det inte anses bra lyssnar jag gärna på det.

 • Skapad 2018-03-24 12:29
Ingrid L
Ingrid L Andrén
Svar till Donald Meszaros

Det är naturligtvis ett beslut som var och en ska fatta själv. Det vi vill påpeka är att uppehållsanställning är en deltidsanställning till skillnad från ferieanställning som är en heltidsanställning. I en uppehållsanställning sparar man in pengar för att få lön under sommaren och i en ferieanställning arbetar man in tid för att vara ledig under sommaren.

 • Skapad 2018-03-26 13:36
Donald
Donald Meszaros
Svar till Ingrid L Andrén

Jag betalar således gärna de pengarna. I alla fall nu när barnen är yngre :) Tack för det snabba svaret Ingrid!

 • Skapad 2018-03-26 19:46

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här

Frågor & Svar