Lärarförbundet

Uppehållsanställning/uppehållstjänst

Du som är uppehållsanställd jobbar 40 timmar per vecka men har uppehåll under sommaren och vintern. Här är regler kring uppehållstjänst och uppehållsanställning.

Uppehållsreglering finns bara i centrala kollektivavtal för dig som är anställd av kommun eller landsting, av Svenska kyrkan eller av en arbetsgivare som är medlem i Pacta.

Den som är uppehållsanställd arbetar 40 timmar per vecka (gäller heltid) , men tack vare sommar- och vinteruppehållen blir antalet arbetade veckor färre än vid semesteranställning.

Vilka gäller det?

Uppehållsanställning gäller bland annat för en del förskollärare och fritidspedagoger. Eftersom uppehållsanställning inte leder till full årslön är det är en typ av anställning som Lärarförbundet inte rekommenderar och som gradvis minskar.

Och lönen då?

Lönen fördelas lika på årets alla månader, alltså även under uppehållen. Det går till så att man reducerar lönen med en så kallad uppehållslönefaktor.

Faktorn är olika beroende på hur många veckor som arbetsåret omfattar. Består ditt arbetsår av till exempel 290-296 kalenderdagar blir faktorn 0,92, vilket innebär att du får 92 procent av månadslönen under tolv månader.

Från och med arbetsårets början det kalenderår du fyller 40 år förhöjs uppehållslönefaktorn med 0,03.

För övrigt gäller samma regler om arbetstid som vid semesteranställning.

Men uppehållslönen minskar i proportion till ledigheten om du har varit

  • sjuk mer än 180 dagar,
  • föräldraledig mer än 120 dagar (180 dagar för ensamstående förälder) eller
  • tjänstledig med helt löneavdrag under 30 dagar eller haft annan ledighet utan lön

Kommentarer:

Anonym
Anonym

Hej!

Får man semesterersättning om man har uppehållstjänst?

  • Skapad 2016-12-18 20:25
Ingrid L
Ingrid L Andrén
Svar till Anonym

Du får semesterdagstillägg för de dagar du har semester (antalet bestäms av din ålder enligt kollektivavtalet AB). Semesterdagarna är förlagda till början av ferieperioden. Resten av ledigheten får du uppehållslön, som du själv har sparat ihop till genom att avstå lön under arbetsåret. Om du slutar din anställning betalas innestående semesterförmåner ut som semesterersättning.

  • Skapad 2016-12-19 12:03
Ingrid L
Ingrid L Andrén

Nej, rektor kan inte ensidigt ändra ditt anställningsavtal. Prata med ditt ombud eller din avdelning om du behöver hjälp med detta.

  • Skapad 2016-03-15 10:06
Anonym
Anonym

Om ni vill stoppa uppehållstjänsterna, vill ni då jobba för att förskollärare som jobbar i F-klass får ferieanställning som lärarna?

  • Skapad 2016-01-25 19:16
Ingrid L
Ingrid L Andrén
Svar till Anonym

Ja, absolut! Möjligheten för förskollärare i förskoleklass att ha ferietjänst finns redan (i bilaga M till det kommunala avtalet HÖK 12) men används inte i den utsträckning vi skulle önska.
Uppehållstjänst är, som det står i artikeln ovan, en form av deltidsanställning. Det innebär att den som har en sådan tjänst inte kommer att ha en heltidslön, något som bland annat får betydelse för den framtida pensionen.

  • Skapad 2016-01-26 16:11

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här