Lärarförbundet
Bli medlem

Uppehållsanställning/uppehållstjänst

Du som är uppehållsanställd jobbar 40 timmar per vecka men har uppehåll under sommaren och vintern. Här är regler kring uppehållstjänst och uppehållsanställning. Eftersom uppehållsanställning inte leder till full årslön är det är en typ av anställning som Lärarförbundet inte rekommenderar.

Uppehållsreglering finns bara i centrala kollektivavtal för dig som är anställd av kommun eller landsting, av Svenska kyrkan eller av en arbetsgivare som är medlem i Sobona (tidigare Pacta).

Den som är uppehållsanställd arbetar 40 timmar per vecka, men tack vare sommar- och vinteruppehållen blir antalet arbetade veckor färre än vid semesteranställning.

Vilka gäller det?

Uppehållsanställning kan gälla för en del förskollärare och fritidspedagoger. Eftersom uppehållsanställning inte leder till full årslön är det är en typ av anställning som Lärarförbundet inte rekommenderar och som gradvis minskar.

Och lönen då?

Lönen fördelas lika på årets alla månader, alltså även under uppehållen. Det går till så att man reducerar lönen med en så kallad uppehållslönefaktor.

Faktorn är olika beroende på hur många veckor som arbetsåret omfattar. Består ditt arbetsår av till exempel 290-296 kalenderdagar blir faktorn 0,92, vilket innebär att du får 92 procent av månadslönen under tolv månader.

Från och med arbetsårets början (dvs. från höstterminens start) det kalenderår du fyller 40 år förhöjs uppehållslönefaktorn med 0,03.

För övrigt gäller samma regler om arbetstid som vid semesteranställning.

Men uppehållslönen minskar i proportion till ledigheten om du har varit

  • sjuk mer än 180 dagar,
  • föräldraledig mer än 120 dagar (180 dagar för ensamstående förälder) eller
  • tjänstledig med helt löneavdrag under 30 dagar eller haft annan ledighet utan lön
  • Skapad 2013-08-23
  • Uppdaterad 2019-07-11
Frågor & Svar