Lärarförbundet
Bli medlem

Skolledare och lärares arbete ger utdelning - fortsatt uppåtgående trend i Pisa

Ann-Charlotte Gavelin Rydman

Ann-Charlotte Gavelin Rydman

Resultaten från den senaste Pisa-undersökningen visar att svenska elevers kunskaper har förbättrats sedan 2012 och är tillbaka på samma nivå som 2006.

Ann-Charlotte, vad säger du om dessa resultat?

- Det är glädjande nyheter, men jag är inte förvånad. Jag vet att vi skolledare kämpat stenhårt för våra elever. Det hårda arbetet har gett utdelning och jag tycker att ni alla skolledare där ute ska klappa er själva på axeln för det engagerade arbete ni lagt ner på att hjälpa era elever till ökad måluppfyllelse.

Vad kan de förbättrade resultaten bero på?

- Man ska aldrig underskatta ledarskapets betydelse för att eleverna uppvisar goda resultat. Rektorer som får rätt förutsättningar att organisera och använda resurserna rätt spelar roll. Ges man möjlighet att leda och driva ett förbättringsarbete kommer det synas på resultaten.

Alla resultat i PISA 2018 är dock inte glädjande. Likvärdigheten ligger kvar på en internationellt sett genomsnittlig nivå och är sämre än i övriga Norden.

Ja, inte heller detta är förvånande. Vi alla vet att Sverige har ett stort problem med skolsegregation som drabbar de mest utsatta eleverna. Försämrad likvärdighet och en ökad segregation är oroande, eftersom det begränsar möjligheterna för både professionen och eleverna att lyckas i skolan. Ökade skillnader mellan skolor när det gäller elevunderlag och måluppfyllelse gör att valet av skola blir allt viktigare.
Ansvaret för likvärdigheten i skolan ligger främst hos dem som har förtroendet att fatta beslut om strukturer, upprätta regelsystemen och fastslå resurser till skolan. Men det ligger även ett ansvar hos dem som har inflytande över andra, yttre samhällsfaktorer, till exempel boendesegregationen, som påverkar skolsegregationen.
Som skolledare kan vi bidra till att öka likvärdigheten utifrån våra uppdrag och mandat. Det pedagogiska ledarskapet är den viktigaste delen i vårt uppdrag. Vi ska ta ansvar för att alla elever får en god utbildning och det kan vi göra genom att sörja för att lärarna utvecklas och har bästa möjliga förutsättningar för sitt arbete.

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här