Lärarförbundet
Bli medlem

​”Ungdomar som aldrig läst en bok vill fortsätta”

Elisabet Reslegård är Läsrörelsens ordförande och initiativtagare till projektet "Berättelser som förändrar".

Elisabet Reslegård är Läsrörelsens ordförande och initiativtagare till projektet "Berättelser som förändrar".

Det är ett av resultaten från Läsrörelsens projekt ”Berättelser som förändrar”. Projektet, gigantiska bokcirklar i 200 högstadie- och gymnasieskolor där hela klasser läst samma bok*, har skapat bokläsare av tidigare ointresserade. Nu finns även en modell lanserad som du som lärare kan använda.

Måndagen den 16 april är projektets avslutande inspirationskonferens på Lärarnas hus i Stockholm, där bland annat lärdomarna från projektet presenteras av Olle Norberg, läsforskare.

- Det till synes enkla konceptet att betona den gemensamma läsningen och fokusera på innehållet, inte på läskontroll och betygsättning har uppenbarligen fungerat hos flertalet av de medverkande. Projektet har utan tvekan haft avgörande betydelse på skolnivå, på organisationsnivå, på samverkansnivå, inom klasser och grupper, för litteraturundervisningen för enskilda lärare och bibliotekarier. Allra störst betydelse har det dock haft för eleverna.

Idé - få fler ungdomar att vilja läsa böcker

Idén till projektet föddes när David Lagercrantz ringde upp Elisabet Reslegård hösten 2016, Läsrörelsens ordförande och grundare, och sa att han ville bidra med pengar till Läsrörelsen. Rörelsens grundidé är att driva olika nationella läsprojekt för att ge barnen ett språk. Både genom att inspirera fler småbarnsföräldrar att tidigt börja läsa för sina barn och generella projekt som ökar läsnyfikenheten och intresset hos barn och ungdomar.

- Eftersom David skrev Zlatan-boken som fick många ungdomar, inte minst killar, att läsa kändes det naturligt att projektet skulle bidra till att få fler ungdomar att läsa. Så föddes ”Berättelser som förändrar”. Men det är inget läsförståelseprojekt, utan vi har lanserat en modell som lärare kan använda sig av så att hela klasser läser böcker och diskuterar skönlitteratur, biografier och serier. Genom läsandet, gruppdiskussionerna och -reflexionerna som följer vill vi ge ungdomar nya perspektiv. Det handlar om att unga ska se och förstå nya begrepp, relationer och situationer via böckerna, och därmed förstå sig själva mer. Jag vet att lärare tyckt att det varit befriande, och det har fungerat väldigt bra. Det är jag väldigt glad för, säger Elisabet Reslegård.

Bra böcker vägen till läslust

Elisabet tror att receptet för att få fler att läsa är att väcka läslusten genom bra böcker, för då tror hon läsförståelsen kommer, och då ökar även läskunskaperna.

- För de som har läs- och skrivsvårigheter/dyslexi har vi haft talböcker. De som inte kan läsa med ögonen kan läsa med öronen, och det är lika viktigt. Att föräldrar läser för sina barn är viktigt men även att barnen ser att föräldrarna själva läser. Det är bra att börja läsa för barn tidigt, men ordförrådet växer hela livet även för den som kommer igång sent. När man läser vidgar man kunskaperna om språket, och man får en massa inspiration, känslor, associationer och inre bilder. Man förstår mer helt enkelt.

Vad är de viktigaste slutsatserna Olle Norbergs utredning kommit fram till?

- Att vår idé, att man kan jobba med gigantiska bokcirklar ute i skolorna på det här sättet fungerar. Vi har även fått positiv respons från svensklärare, bibliotekarier och delvis även från skolledare. Det känner jag mig glad över. Det är en modell där man i klassen jobbat cirka en månad med boken. Det har inte varit en snabbläsning. Många gånger har läraren istället läst boken högt i stora stycken för hela klassen och så har klassen delats in i grupper som diskuterat boken. Men hela klassen har jobbat med samma bok. Det tycker jag är fascinerande.

Vad händer på slutkonferensen?

-Bland annat kommer sex av våra mest framstående ungdomsboksförfattare, varav fem har skrivit böcker som ingått i projektet vara på plats – David Lagercrantz, Jessica Schiefauer, Katarina Kieri, Cilla Naumann, Johan Unenge och Mats Wahl. En av landets främsta pedagoger, tillika projektet huvudpedagog, nämligen Ann Boglind är på plats och föreläser, och Olle Norberg som doktorerat på ungdomars läsning, presenterar vad han kommit fram till i sin utvärdering av projektet Även Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand och Lärarnas riksförbunds ordförande Åsa Fahlén är med i en paneldiskussion. Jag tror det blir en väldigt inspirerande dag!


* En av tio utvalda böcker, från skönlitteratur till Zlatans biografi och en serieroman.


  • Skapad 2018-04-05
Frågor & Svar