Lärarförbundet
Bli medlem

UNG – mötesplats för unga lärare

Lärarförbundets UNG-kurs är en mötesplats för unga lärare där nya idéer kan föras fram och gamla traditioner ifrågasättas med syftet att utveckla yrkesrollen. Kursen hålls i Växjö, och du kan anmäla dig om du är yrkesverksam medlem, upp till 35 år, och arbetar i Småland, Öland, Blekinge eller Skåne.

I oktober är det än en gång dags för Lärarförbundets UNG-kurs att gå av stapeln. Under två dagar i Växjö träffas lärare som är under 35 år för att lära sig mer om bland annat kollektivavtal, lönesamtal och yrkesetik. För att få delta måste du arbeta i Småland, Öland, Blekinge eller Skåne.

Mötesplats för unga lärare

UNG-kursen är en mötesplats för unga, yrkesverksamma lärare där nya idéer kan föras fram och gamla traditioner ifrågasättas med syftet att utveckla yrkesrollen.

Eftersom kursen till övervägande del är att betrakta som kompetensutveckling förutsätter Lärarförbundet att deltagande kan ske i tjänsten. Kom överens med din närmaste chef i god tid före anmälan.

Lärarförbundet står för resekostnader, mat och logi på Quality Hotel Royal Corner i Växjö.

Anmälan

Anmäl dig via e-post till Maria Bäckström. Vid anmälan uppge ditt personnummer. Sista anmälningsdag är söndagen den 10 september.

Läs mer i inbjudan som ligger bifogad på den här sidan.

  • Skapad 2017-08-14
Frågor & Svar