Lärarförbundet
Bli medlem

"Tystnaden över lärarlönelyftet fick mig att agera"

Mattias Danielsson undervisar i matematik och engelska på Globala gymnasiet i Stockholm, där han även är skyddsombud.

Mattias Danielsson undervisar i matematik och engelska på Globala gymnasiet i Stockholm, där han även är skyddsombud.

Kollegornas tystnad fick Mattias Danielsson, lärare och skyddsombud på Globala gymnasiet i Stockholm att agera och göra en enkätundersökning tillsammans med facken på skolan. "Vi behöver ta reda på vad kollegorna verkligen känner. Finns det något under ytan som vi måste hantera omgående?"

Hur har lärarlönelyftet mottagits på din skola?

- Relativt lugnt under hela processen, på ytan i alla fall. Vi har inte pratat så mycket om det i kollegiet jämfört med exempelvis bland lärare på Twitter. Inte ens efter.

Hur många har fått tagit del av lärarlönelyftet och hur mycket har de fått?

- 32 av 40 kvalificerade enligt rektorns bedömning. Totalt är vi drygt 50 inklusive vikarier, deltidsanställda och föräldralediga. Summan som delats ut är 2 600 kronor, vilket beslutats av Stockholms stad.

Vad har lärarlönelyftet inneburit för dig som ombud?

- Än så länge har det inte inneburit något alls för mig, då vi pratat väldigt lite i kollegiet om lärarlönelyftet efter det att rektorn skickat ut individuella mail med besked i förra veckan.

Varför väljer ni att göra en enkät på din skola?

- Jag som skyddsombud och kollega är orolig för att tystnaden kring lärarlönelyftet innebär att lärarna döljer något under ytan som vi måste hantera omgående. Då 32 fick och 8 valdes bort i sista urvalet så finns risken att vi inte pratar om det, men hänsyn till de andra som kanske känner sig som de sämre lärarna på skolan. Men då vi inte vet, valde vi i fackförbunden på skolan att försöka ta reda på hur kollegorna verkligen känner.

Vilka frågor ställdes i enkäten?

  1. Var du kvalificerad för lärarlönelyftet i rektorns första urval? [Alternativ: Ja, Nej, Vet inte]
  2. Har du fått ta del av lärarlönelyftet? [Alternativ: Ja, Nej]
  3. Tycker du att du fått en god motivering av beslutet för dig? Utveckla gärna. [Öppen fråga]
  4. Har du märkt av någon reaktion på lärarlönelyftet bland kollegorna på Globala? Vilken i så fall? Hur har du själv reagerat på det? [Öppen fråga]
  5. Om det är något annat du vill ta upp gällande lärarlönelyftet kan du göra det nedan. [Öppen fråga]

Vad hoppas ni få ut av enkäten?

- Vi hoppas få en bättre första överblick över hur kollegiet egentligen mår och vilket typ av arbete ledning och lokala fackförbund eventuellt behöver göra för att hantera effekterna av lärarlönelyftet.

Vad blir nästa steg efter att ni har fått in resultaten?

- Det blir att presentera resultatet i samverkansgruppen där fackförbunden och ledningen ingår.

Skulle du vilja uppmana fler ombud till att göra en enkät på sin skola?

- Om överblick saknas så kan det vara en bra idé. För vår del så vet vi alltså inte om vi behöver lägga kraft på något med hela kollegiet eller om det är bättre att söka upp enskilda lärare och stödja dem. Eller både och förstås.

- Att förutsätta att allt är bra för att det är tyst är riskfyllt då missnöje kan gro oupptäckt, men att förutsätta att alla automatiskt behöver stöd är också riskfyllt och kanske kan skapa en negativ atmosfär som inte skulle uppstå annars.

- Väljer man att göra en undersökning är det bra om alla representerade fackförbund på skolan är med på det och att skicka ut till alla lärare då det kan vara viktigt för både ledningen och fackförbunden att upptäcka missnöje och behovet av stöd.

  • Skapad 2016-10-26
Frågor & Svar