Lärarförbundet
Bli medlem
Onsdag 12 maj stänger vi våra telefoner kl 12:00 välkommen att höra av dig igen måndagen 17 maj kl 09:00

Två utmärkelser för årets fritidspedagog 2014

Inger Maurin, 2:e vice ordförande i Lärarförbundet, tillsammans med pristagarna Marina Bildtse Vennerholm och Jonas Wallman.

Inger Maurin, 2:e vice ordförande i Lärarförbundet, tillsammans med pristagarna Marina Bildtse Vennerholm och Jonas Wallman.

Lärarförbundet delar årligen ut priset året fritidspedagog, och har i år glädjen att kunna dela ut priset till två fritidspedagoger, Marina Bildtse Vennerholm från Katrineholm och Jonas Wallman från Norrköping.

Under Skolforum har Lärarförbundet utsett två pristagare till utmärkelsen årets fritidspedagog 2014. Bland de nomineringar som inkom fanns två starka kandidater, vars prestationer inte gick att särskilja. Därför beslutade sig juryn för att göra likt 2010, och dela ut utmärkelsen till två pristagare.

Priset tilldelas i år fritidspedagogerna, Marina Bildtse Vennerholm från Sandbäcksskolan i Katrineholm och Jonas Wallman från Erlaskolan Norrköping Östra i Norrköping.

Juryns motiveringar

Marina Bildtse Vennerholm

Marina sätter alltid eleverna först. Hon är en pedagog som hjälper dem att se sig själva och sina styrkor. Hon skapar sociala samspel i ett genomtänkt görande där eleverna är involverade i det dagliga arbetet och får känna inflytande. Genom rastverksamheten bidrar hon till ett inkluderande mobbningsförebyggande arbete som involverar elever, fritidspedagoger och lärare.

Jonas Wallman

Jonas har alltid elevens bästa för ögonen, både som individer och som grupp. Han utmanar och inspirerar dem genom ett stabilt men lekfullt ledarskap i både nya och välkända aktiviteter. Han är lyhörd för elevernas önskemål och utöver det arbetar han aktivt med elevdemokrati och elevinflytande genom fritidshemsrådet. Han får eleverna att utforska och att reflektera över sitt lärande.

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här

Frågor & Svar