Lärarförbundet

TV: Lärarkvällarna om möjligheter med IT i undervisningen

Inom temat "Möjligheter med IT i undervisningen" arrangerade Lärarförbundet tre föreläsningar i oktober 2014 för att att belysa olika vinklar och möjligheter med IT i undervisningen. Du kan se dem i efterhand på webb-tv.

Med den digitala tekniken uppstår nya möjligheter i klassrummet och pedagogiken. Vi ser vidgade möjligheter att kommunicera, utforska, formulera och simulera. Kunskapen och undervisningen kan få nya former, och det gäller också relationerna mellan lärare – elev, elev – elev och lärare – lärare. 

De här tre föreläsningarna ägnades åt hur vi kan ta tillvara på de nya möjligheterna med IT i undervisningen. Tre olika lärarkonstellationer delade med sig av sina infallsvinklar på temat.

Se föreläsningarna på Lärarkanalen

Utveckla undervisningen med kollegialt samarbete

Flipped classroom - det omvända arbetssättet

Ett nytt lärarskap i digitala fotspår


Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här