Lärarförbundet
Bli medlem

TV: Förstelärare - så funkar det

Lärarförbundets ombudsman Patrik Ribe reder ut karriärtjänsterna förstelärare och lektor, med fokus på förstelärare. Intervjun berör frågor som syftet bakom karriärtjänster och hur det går till att bli förstelärare. I videons tidslinje hittar du genvägar till intervjuns olika frågor.

Ombudsman Patrik Ribe förklarar hur karriärtjänsterna fungerar och vad de kan innebära för den enskilde läraren, för skolan och för läraryrket i stort. Han förklarar bland annat varför Lärarförbundet är positivt inställda till den nya reformen:

– Karriärtjänsterna har potentialen att bidra till en lärardriven skolutveckling. Det finns enormt många skickliga, hängivna och kompetenta lärare vars talang tas till vara genom den här reformen. De får genom kollegialt lärande utvecklas och bidra till elevernas utveckling.

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här