Lärarförbundet
Lärarförbundet Kontakt håller extraöppet för att kunna svara på frågor om skolavtal18 - fredag kl.8-20, lördag kl. 10-14 →

Turordning, sist in - först ut?

Måste någon lärare på din arbetsplats sluta på grund av arbetsbrist? Då finns det lagar och avtal som reglerar detta.

Vid organisatoriska förändringar, så kallad arbetsbrist, kan arbetsgivaren behöva säga upp arbetstagare.

Innan uppsägning är arbetsgivaren skyldig att överväga alla möjligheter att förflytta/omplacera arbetstagaren till annat arbete. För att kunna omplaceras krävs det att arbetstagaren har tillräckliga kvalifikationer för arbetsuppgifterna men arbetsgivarens krav på kvalifikationer får inte vara överdrivna eller obefogade.

Uppsägning är den yttersta åtgärd som får vidtas.

Om arbetsgivaren inte kan undvika uppsägningar ska uppsägningar ske i fastställd turordning. Det är alltså inte givet att det är de som arbetar i den nedläggningsdrabbade verksamheten som ska gå.

Turordning görs enligt lag och/eller kollektivavtal

Huvudprincipen är att den som anställdes sist får gå först. Arbetsgivare som har högst tio anställda får undanta två personer från turordningen. För Lärarförbundets medlemmar gäller detta framförallt mindre arbetsplatser inom privat sektor - stat, kommuner och landsting har fler anställda än så.

Utöver lagens reglering finns det regler i kollektivavtal som gäller vid turordning. Till exempel för statligt anställda finns ett särskilt kollektivavtal "TurA-S" som reglerar turordningen och för kommunalt anställda finns det regler i kollektivavtal (allmänna bestämmelser).

Turordning enligt 22 § lagen om anställningsskydd

Turordningskretsar

Turordningsreglerna bygger på att man delar in de anställda i olika turordningskretsar. Normalt upprättas turordningen för varje driftsenhet och för varje kollektivavtalsområde.

Om arbetsgivaren har kollektivavtal med Lärarförbundet har förbundet rätt att begära att alla driftsenheter på orten läggs ihop i en gemensam turordningskrets.

Sist in – först ut

Vid uppsägning på grund av arbetsbrist bestäms arbetstagarens plats inom turordningskretsen med utgångspunkt i hans eller hennes sammanlagda anställningstid hos arbetsgivaren. Längre anställningstid ger företräde.

Ålder

Vid lika anställningstid ger högre ålder företräde.

Omplacering - tillräckliga kvalifikationer

Om arbetstagaren behöver förflyttas/omplaceras i turordningshanteringen krävs det att arbetstagaren har tillräckliga kvalifikationer för arbetsuppgifterna. Med tillräckliga kvalifikationer menas att arbetsgivaren kan ställa sådana krav som arbetsgivaren normalt ställer på den som söker det arbete det är fråga om. Det krävs inte att arbetstagaren fullt ut behärskar de nya arbetsuppgifterna från första dagen, utan arbetsgivaren får acceptera en viss inlärningstid. Hänsyn måste också tas till annan lagstiftning såsom övergångsreglerna i skollagen etc.

Observera att om du blir erbjuden förändrade arbetsuppgifter, förflyttning till en annan skola/förskola eller omplacering till en annan anställning och överväger att tacka nej bör du först kontakta Lärarförbundet så att du får klarhet i vad konsekvenserna i så fall kan blir .

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här